10.10.2007
N. T. Orăşanu
Satire, dicţionar politic şi alte marafeturi de Bucureşti
Editura Compania, 2007

Ediţie îngrijită de Adina Kenereş şi Petru Romoşan

Citiţi prefaţa acestei cărţi.

*****

Patru poeme din volum

Deputatul


I
Cu mila pungii mele,
Într-un colegi' de doi,
De două mari lichele,
De doi nerozi ciocoi,

Putui a mă alege
Al ţării mandatar,
Deşi de nici o lege
Eu n-am deloc habar.

Şi astfel, frăţioare,
Sînt astăzi deputat
Şi membru-n Adunare
Şi chiar bărbat de stat.

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să dormi în Adunare!
II
Venii în Adunare,
Acolo un' se face
Atîta zgomot mare,
De mintea ţi-o întoarce,

Şi mai întîi de toate
Legai o alianţă
Cu cea majoritate
Pe moarte şi pe viaţă.

Căci, vezi, în Adunare,
De n-ai majoritate,
Cînd vine la votare,
Cu dreptul n-ai dreptate.

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să dormi în Adunare!
III
Într-un fotoliu dară,
Elastic, lustruit,
Ca orice pierde-vară,
Alene tolănit,

Mă instalai îndată
În dreapta Adunării,
Prin mijloc ce-azi se cată,
Prin mijlocul votării

Şi, moţăind într-însul,
Picior peste picior,
Adesea m-umfla rîsul,
Căscînd încetişor.

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să dormi în Adunare!
IV
Rîdeam de toţi, de toate,
Rîdeam chiar şi de mine,
De rîsul lumii toate,
De-a naţiei ruşine;

Rîdeam de-acea diurnă
Ce ne plăteşte ţara,
Cînd ne jucăm prin urnă
Şi cînd îi pierdem vara.

Şi cin' nu rîde oare
De-această jucărie
Ce-i zice Adunare,
Curată comedie?

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să rîzi în Adunare!
V
Să vezi cu îngîmfare
Pe unul dintre noi,
Strigînd în Adunare
Că el nu e strigoi;

Că-i place libertatea,
Cînd e ştiut de toţi
C-a speculat dreptatea,
Şi-a ajutat pe hoţi.

S-auzi pe-altul cum zbiară,
Rînjind ca un strigoi:
«De-azi totul pentru ţară,
Nimica pentru noi!
»

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să minţi în Adunare!
VI
Să vezi fanariotul
Cusut în mişelie
Făcînd pe patriotul
Cu multă perfidie,

Şi ziua, amiaza mare,
Minţind fără ruşine
Că-i pentru reformare,
Că vrea al ţării bine,

Cînd toată lumea-l ştie
Muscal, tătar, păgîn,
Sau iazmă de pustie,
Iar nicidecum român.

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să minţi în Adunare!
VII
Şi rîd cu poftă mare
De-atîta nerozie,
De-a ţării Adunare,
Ce zace-n letargie,

De lumea ce s-adună,
Sau ce adunăm noi
S-asculte la tribună
Palavre de ciocoi;

De ţara care vede
Cu ochii săi, şi tace,
Comedii pe perete,
Şi-ngăduie-a se face.

Ce meserie sfîntă,
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să rîzi în Adunare!

Dar nu ştiu, frăţioare,
De-o ţine mai mult rîsul!
Mi-e teamă foarte tare
C-one-apuce plînsul!

Căci astăzi spui minciuna
Şi mîine o spui iară,
Dar nu poţi totdeauna
Să minţi o-ntreagă ţară!

Şi tigva, frăţioare,
Nu merge mult la apă,
Căci ea, nefiind tare,
Numaidecît se crapă.

Ce meserie sfîntă
Şi ce onoare mare
Să joci precum îţi cîntă,
Să caşti în Adunare!

25 februarie 1862


Ochelarii

I
Marfă am curată
Şi ştiu că se cată,
Astfel, prin urmare,
Pe rînd, fiecare
Poftiţi de vedeţi
Şi vă alegeţi:
Bogaţi ochelari
Pentru oameni mari;
Şi alţii mai mici
Pentru mai pitici.
II
Iată o pereche, domnule ministre!
Pune-i la ochi numai şi ai ca să vezi
Planurile negre, perfide, sinistre,
Ce urzesc străinii în care te-ncrezi.

Ia-i, priveşte bine şi, de-ai cunoştinţă,
Vezi prin el abisul în care ne-afunzi.
Ce,-ai pierdut vederea?... Ciudată fiinţă!...
Vezi că-n cer odată ai ca să răspunzi!
Cetăţene dragă cu scurtă vedere,
Încearcă pince-nez-ul care ţi-l ofer!
Nu vezi? Ţara-ţi geme cumplit de durere,
Strînsă în verige şi-n cătuşi de fer...

Priveşte!... Mişeii cum vînd dreptatea,
Cum legea şi dreptul se spulber' în vînt!
Tiranul sugrumă astăzi libertatea
Şi-şi calcă-n picioare sacrul jurămînt!...
IV
Doamnă!... Te opreşte un minut din cale!
Eşti soaţă, eşti mumă, ai suflet cu dor!
Priveşte prin sticla-mi! Vezi ce mare jale
Îţi aşteaptă pruncii? Ce rău viitor!

Deşteaptă pe soţu-ţi, care azi se vinde
Pe un pumn de aur pentru luxul tău.
Spune-i că ăst aur e cursa ce-ntinde
Cei ce îl dau astăzi copilului său.
V
Popor! Pentru tine am adus mulţime
De sticle curate, frumoşi ochelari.
Printr-înşii vedea-vei reaua ciocoime
Vînzîndu-vă ţara ca nişte samsari.

Priviţi, lume bună, cum se jefuieşte
Averea română, bunul strămoşesc.
Vedeţi cum străinul azi se înţoleşte!
Pînă cînd dormi-vei, suflet românesc?!
VI
Mai am o pereche, cu sticla mai mare,
Cu mîndră vedere şi bine făcuţi.
Cu dînşii se vede chiar peste hotare,
Peste văi şi dealuri, şi chiar peste munţi.

Pe aceia însă nu-i dau la oricine;
Trebuie ochi ageri să vadă cu ei.
În cutie dară şi să-i punem bine...
Căci ochii de astăzi sînt ochi de pigmei.
VII
Marfă am curată
Şi ştiu că se cată.
Astfel, prin urmare,
Pe rînd, fiecare
Poftiţi de vedeţi
Şi vă alegeţi:
Bogaţi ochelari
Pentru oameni mari;
Şi alţii mai mici
Pentru mai pitici.
Cîntecul bandei
Banda ici, banda colea,
Banda trage la măsea,
Căci guvernul e cu ea.
Vinu-i bun, ocaua-i mică,
Beau bandiţii pînă pică,
Căci de nimeni nu au frică.

Banda ici, banda colea,
Banda s-a-mbătat lulea,
Şi Poliţia cu ea.
Vinu-i bun, ocaua-i mare,
Beau bandiţii pînă moare,
Din zori pîn' la-apus de soare.

Banda ici, banda-n Obor,
Banda bea mereu de zor,
C-a venit iar vremea lor.
Vinu-i bun, fără parale,
Beau pungaşi şi haimanale
De prin cele mahalale.

Banda ici, banda-n Obor,
Cu Moş Popa-n capul lor
Şi cu primul-procuror.
Beau hamalii şi geambaşii,
Beau ciocoi şi ciocoiaşii,
Beau bandiţii şi pungaşii.

Banda ici, banda colea,
Banda ar bea Dunărea,
Dac-ar curge vin pe ea.
Dar guvernul, generos,
Le dă vin mai cu prisos,
Şi ei beau pînă pic' jos.
Popa Tache în papuci
Trage danţ la Şapte-Nuci,
Spărgînd oala de uluci.
Ce-i trebuie liturghie
Cînd e vorba de beţie
Şi de brîu şi de chindie?

Banda sus, banda pe vine,
Pitpalac isonu'-i ţine
Şi Purcică suge bine.
Căpitani, maiori, polcovnici,
Din gardă cei mai destoinici,
Cînt' cu popa ca ţîrcovnici.

Banda ici şi-n Cişmigiu
Suge vinul şi rachiu
Pentru domnu' Catargiu
Şi-i urează tam-nesam
Să ajungă ori haham,
Sau iar mare caimacam.
Jurămîntul

I
Cînd lumea-ntreagă este croită
Într-un fel toată, bună sau rea,
Cînd toţi ca unul cad în ispită,
Cum vreţi eu singur să ies din ea?

Cînd jurămîntul nimeni nu-l ţine,
Se cade oare eu să fiu sfînt?
Să ies din lume? Ori se cuvine
Să ţin eu singur la jurămînt?
II
Copila jună cînd se mărită,
La primărie şi la altar
Jură credinţă, dar în ispită
Cade adesea cu vreun ştrengar.

De ce ca dînsa şi eu n-aş face,
Căci aşa toate merg pe pămînt?
Să ies din lume oare vă place?
Să ţin eu singur la jurămînt?
III
Judecătorul c-ar fi drept jură,
Dar însă-adesea n-are habar;
Unul ciupeşte dacă nu fură,
Mulţi bag dreptatea în buzunar!

De ce n-aş face ca lumea toată
De-ar sufla astăzi altfel de vînt,
De s-ar întoarce a soartei roată?
Să ţin eu singur la jurămînt?
IV


Sub steag soldatul credinţă jură,
Dar cîteodată s-a întîmplat,
Ca într-o noapte, împins de ură,
Să violeze ce a jurat.

De ce ca dînsul n-aş face oare?
De ce aş ţine al meu cuvînt?
Aduc eu lumii vreo îndreptare
De-aş ţine singur la jurămînt?
V
Ce-i jurămîntul? Vorbă deşartă!
Monarhi-adesea nu jur' şi ei
Pe-a ţării lege, pe-a ţării cartă,
Şi n-o sfîşie cu-ai lor lachei?

De ce ca dînşii şi eu n-aş face?
Sperjurul este banal cuvînt!
De-acum 'nainte să-mi daţi toţi pace!
Nu mai ţin singur la jurămînt.

(1875)


Fragment din proza memorialistică

O pagină a vieţii mele sau 22, 23 şi 24 ianuarie 1859

În loc de prefaţă
Sînt încă june, sînt încă în putere, cu toată constituţiunea mea cea slabă sau, mai bine, slăbită de suferinţi, ce cu mare anevoinţă s-ar putea descrie, dar sînt dezgustat nu de viaţă, nu de adversităţile soartei mele celei rele, ce pare că mă goneşte neîncetat, ci de societatea în care trăiesc, de corupţiunea ce domină într-însa, de lipsa de moralitate ce se încuibă din zi în zi şi prinde rădăcini între unii din compatrioţii mei.

Sînt dezgustat de lume, de lumea de şarlatani ce furnică prin locurile publice, de acele păsări de noapte care se joc cu conştiinţa lor. Şi, într-adevăr, ce vede cineva astăzi în societate şi mai presus de comun? Sperjuri politici, renegaţi ai principiului ce i-a ridicat, insultînd prin faptele lor de toate zilele acel principiu. Oameni cu suflete mici, abuzînd de putere ca să-şi mulţumească urîtul lor instinct de răzbunare. Parveniţi insolenţi, care, cocoţaţi odată la o înălţime, caut', în neghiobia lor, să-şi sfărîme singuri piedestalul pe care stau. Intriganţi neruşinaţi, capabili de orice baseţă, de orice ruşine, de orice crimă chiar, care serv' capriciului unui protector demoralizat. Favoriţi obraznici, care nu fac decît a provoca scandaluri şi a ameninţa pe omul onest care nu le aprobă urîtele lor aplecări. Mincinoşi şi linguşitori care nu văd, nu aud, nu simt decît prin organele celor ce le permit a se ţine de pulpana hainelor lor brodate sau nebrodate. Tarafuri de lachei servili, meschini, greţoşi şi tăvăliţi, care au pierdut demnitatea lor de oameni, făcîndu-se zbirii celor mai de rînd şarlatani şi purtînd, pe lîngă livreaua înjosirii, marca infamiilor ce singure îi disting astăzi.

Aş putea să vă înşir mai multe asemenea frumoase virtuţi, aş putea să vă relatez fapte de care se înfiorează tot omul de onoare şi pe care mai mult sau mai puţin le cunoaşteţi, dar mă opresc. Adevărul nu place... adevărul e persecutat, e maltratat, e calomniat, e tîrît în pulbere şi prin temniţe, bietul adevăr bate la toate uşile şi nimeni nu vrea să-i deschidă; şi [e] fericit cînd scapă cu atît, cînd nu e prigonit şi ucis de cei ce ţin puterea în mînă.

O, oameni ai puterii! Aveţi atîtea antecedente îngrozitoare înainte-vă; aveţi cartea vieţii popoarelor şi tot nu aţi învăţat unde duce abuzul de putere? Ei bine, eu, simplul cetăţean, aş voi ca amici şi inamici să-mi spuie orice în faţă: să-i combat cu logica, cu bunul simţ, cu argumente şi probe, de vor minţi, şi să mă supui lor, să caut a mă îndrepta de orice rea aplecare, de spun drept. Pentru ce nu faceţi şi voi aşa?

Nu vedeţi oare că sentinţele meşteşugite ale tribunalelor voastre se nesocotesc de opiniunea publică, care singură judecă fără apel, bazată pe probe morale, iar nu pe clenciuri avocăţeşti? Şi ce vă e de folos dacă cineva vă declară de hoţi în faţă, în public, la lumina soarelui, ce vă e de folos acea sentinţă pe care o dictaţi tot voi, abuzînd de puterea ce aveţi azi, cînd în lume, în societate, în conştiinţa oamenilor de onoare treceţi de furi? Oare acea sentinţă se dă ca să vă răzbune sau ca să vă spele de pata care vi se atribuie? Suferinţele acelor denunţători pe care-i condamnaţi cu o lege vicioasă ţin cîteva luni, dar marca infamiilor ce acei oameni vă atribui' se sapă pe frunţile voastre chiar printr-acele suferinţe ale lor.

Sînt dar foarte dezgustat de lume şi, cu toate acestea, trebuie să vieţuiesc într-însa; aş putea zice că sînt dezgustat chiar de viaţă, dar voi să trăiesc, nu voi mai mult decît niciodată să mor. Această sarcină mi-o impune natura; sînt tată, am un copil, am datorii sacre impuse, de care nu mă pot dispensa.

Dar cum pot trăi în lume şi în societatea ce vă descrisei, cînd am două mari defecte ce nu mi se pot niciodată ierta: iubirea de Patrie şi de adevăr? Ştiţi unde conduc aceste păcate? La o moarte lentă dar sigură.

Ei bine, nu voi să mă ucid singur, las să mă ucidă hingherii de profesiune... Copilul meu, cînd va deveni mare, va moşteni de memoria tatălui său fără pată şi va auzi cu bucurie pe oamenii de conştiinţă zicînd, văzîndu-l: Iată urmaşul unui om onest.

Eu nu regret viaţa, viaţa care o duc astăzi cu atîta amar şi care îmi surîse aşa de dulce trei singure zile ale existenţei mele. O, de ce nu muream în a patra zi, fără nici o decepţiune, legănat în leagănul de flori ale iluziunilor mele atît de frumoase, atît de sublime, atît de încîntătoare!

Voiţi să cunoaşteţi acele trei zile ale vieţii mele, cele trei zile fericite ale acestei existenţe încă jună, dar obosită? O, mulţi le-aţi simţit ca mine şi mulţi aţi sorbit aerul acelor zile cu aceeaşi aviditate, cu aceeaşi plăcere, cu acelaşi transport ca şi mine; mulţi v-aţi legănat de acel vis dulce şi fericit, dar, vai!, ce grozavă ne fu deşteptarea! Voiesc a vă vorbi de zilele de 22, 23 şi 24 ianuarie 1859; a vă relata amănuntele petrecute în acele zile, pe care nimeni nu s-a gîndit să le descrie şi de care mă însarcin a vă face tabloul cel mai fidel, adevărată copie după original.


Prolog
În ajunul acelei zile cînd naţiunea română, reprezentată prin mandatarii săi, avea să hotărască soarta acestei ţări, cînd trebuia să se puie o barieră între trecutul odios şi corupt, şi între viitorul ce părea a ne surîde cu graţie şi voluptate, în ajunul acelei zile în care trebuia să înceapă a se pune întîia piatră a edificiului nostru politic, care a ajuns a fi un castel de cărţi, toţi locuitorii Capitalei, tot poporul liber şi inteligent al Bucureştiului fierbea şi era neliniştit, însă hotărît a ţine piept şi a disputa cu sîngele său dulcea libertate a ţării celor ce vor căuta a se opune acestei dorinţe legale şi unanime a tuturor românilor; fiecare se aştepta la un eveniment, fiecare prevedea o furtună oribilă, fiecare aştepta cu iuţi bătăi de inimă deznodămîntul dramei ce se presupunea că va avea loc, căci guvernul căimăcămesc, fidelă imagine a trecutului, voia să facă o lovire de stat în favoarea acelui trecut atît de pernicios sărmanei noastre ţări.

Intrarea în curtea Mitropoliei şi în Cameră era poprită celor ce nu avea fericirea de a putea căpăta un bilet al guvernului, şi fiecare alerga ca să-şi poată procura acest pass indispensabil pentru a doua zi. Mai puţin fericit decît alţii, eu n-avui parte de bilet, deşi alergai o mare parte a zilei ajunului; nu numai că dregătorii căimăcămeşti îmi refuzară această cerere, dar încă, după cum mă asigurai de la oarecare persoane bine informate, onorabila căimăcămie dădese chiar ordine în ziua aceea ca să mă aresteze, să mă împacheteze şi să mă trimiţă a admira frumuseţile naturii şi poziţiile pitoreşti ale mănăstirii Tismana. Da, onorabila căimăcămie avea intenţiuni mai bune pentru mine decît guvernele ce se succedară sub numele de constituţionale. Domnii Băleanu şi Manu, avînd probe de aplecările mele poetice, voiau să-mi dea ocaziunea şi să-mi înlesnească mijloacele de a mi le dezvolta mai bine, trimiţîndu-mă, pentru un pamflet, nu la onorata puşcărie, ci la romantica mănăstire de care vă vorbii. Dar omul propune şi Dumnezeu dispune. Scăpai ca prin minune căutărilor Poliţiei, care poate atunci n-avea mult timp a pierde cu mine, fiind ocupată cu măsurile ce avea să ia pentru o chestiune mai importantă, chestiunea principiului protejat de guvern, pe care voia a-l face să triumfe.

Într-acel ajun memorabil, după ce străbătui o parte mare a uliţilor şi a mahalalelor (alţi juni făceau tot ca mine prin alte părţi), după ce intrai succesiv în mai multe prăvălii de negustori, în case de cunoscuţi, în tutungerii, în băcănii, în cîrciumi chiar şi prin toate locurile unde vedeam ceva oameni adunaţi, după ce făcui o cursă prin mahalaua vestită a tabacilor, prin piaţă şi printr-o mare parte a cafenelelor Capitalei, întinzînd propaganda în contra guvernului, mă înturnai obosit acasă şi, ca să mă pot odihni mai bine, mă apucai a-mi curăţi şi a-mi îngriji armele cu care era să mor în mînă disputînd mişeilor fericirea ţării mele.

După prînz alergai să văd pe sărmanul meu părinte, care se afla în agonia morţii. O, atunci aveam şi eu un tată, un tată, un amic cel mai bun, un bătrîn care mă iubea tot atît de mult cum iubesc şi eu pe copilul meu.

N-am cerut şi nu voi cere Creatorului altă favoare pentru mine în lumea aceasta decît de a mă face demn de onoarea şi probitatea acestui amic al copilăriei mele.

Bietul om suferea, zilele lui erau numărate, şi mumă-mea, cu juna mea soră, confundate în lacrămi, sta la capul lui. Cum mă zări, mă chemă lîngă dînsul, mă strînse la sînul său, mă sărută mai de multe ori şi, cu toate că graiul i se slăbise şi i se stinsese mai de tot, mă întrebă cum merg treburile. Eu mă ferii de a-i spune adevărul, ca să-i ardic orice bănuială; zisei că toate merg bine şi că a doua zi are să se deschiză Camera şi să înceapă alegerea.
- O să te duci şi tu la Cameră? mă întrebă el.
- Negreşit, martie din post lipseşte, îi răspunsei.

Sora mea veni atunci lîngă dînsul şi eu profitai, lăsîndu-l cu dînsa, ca să trec în camera de-alături, unde se afla mumă-mea.
- Sărmanul tată-tău, îmi zise mumă-mea cu suspin, puţin o să-l mai avem între noi. Singura mea speranţă, ca reazem al familiei, o pui de-acum înainte numai în tine, şi crez că vei fi un bun fiu şi vei ţine loc de tată bietei copile, sorei tale.

Lacrămile ce le stăpînisem cu bărbăţie pînă atunci îmi inundară, la aceste cuvinte, ochii şi începură a curge ca torente pe obrajii mei. Îmbrăţişai pe trista mea mumă, căutai cuvinte ca s-o consol', dar chiar eu însumi aveam trebuinţă de consolare, şi, văzînd că în loc de-ai putea seca lacrămile cu sărutările mele mai mult le spoream, o îmbrăţişai încă o dată, îmi ştersei ochii şi intrai în odaia suferindului. După un cuart de oră mă sculai, depusei un sărut pe mîna tremurîndă a tatălui meu, care mă binecuvîntă, îmbrăţişîndu-mă cu tandreţe, şi, cînd veni rîndul soră-mii s-o îmbrăţişez, era pe-aproape să mă trădez înaintea murindului, dar mă stăpînii cu bărbăţie şi le zisei celor trei fiinţe iubite ale mele un adio sfîşietor, adăugînd încetişor, ca să nu fiu auzit: poate pentru totdeauna.

Mă întorsei acasă. Scena trecută îmi sleise toate puterile morale şi căutam a mi le repara în sînul micii mele familii. O, dar nimic nu munceşte pe un om ca o idee care-i frămîntă inima, sufletul şi conştiinţa. Ştiam că aveam să pierd o fiinţă foarte scumpă, eram mai mult decît sigur şi căutam să mă consol' cu ceea ce-mi mai rămînea. Femeia mea mă văzu abătut şi înţelese lupta ce se petrecea în mine; ea voi să mă distreze dîndu-mi în braţe pe micul meu angel, pe Cleopatra, în vîrstă atunci abia de doi ani, singurul legămînt al meu puternic cu lumea. Îmi luai copila, o sărutai şi o dedei iară înapoi mamei sale, care se miră foarte de acest lucru neobişnuit pînă atunci pentru mine. Dulcele îngeraş al vieţii mele îmi întindea încă braţele şi-mi zicea într-un dulce limbaj copilăresc: tată, ia-mă în braţe. O idee şi mai tristă şi mai neagră îmi cuprinsese cugetarea, se lupta cu cruzime în mine şi făcea să-mi bată inima atît de tare, încît credeam că o să-mi rupă pieptul.

Eram singurul bărbat în familia mea, singurul om în care toţi ai mei îşi puneau sprijinul lor în viitor, eram tatăl unui copil, fructul celor dintîi zile ale junelui meu amor, şi patria cerea cu lacrămi de durere ajutorul fiilor ei celor buni. Nişte intrigi de familie depărtase pe autorii zilelor mele de la consimţămîntul ce le ceream la căsătoria mea, şi aceasta îmi aducea încurcătura cea mai grozavă în starea în care mă aflam.

Trebuia să mă lupt pentru ţara mea, să-mi dau chiar viaţa şi sîngele meu pentru fericirea ei. Aceasta e datoria cea mai dintîi a unui cetăţean. Dar dacă voi cădea în luptă, îmi ziceam? Unde e sprijinul ce muma şi sora mea cu tot dreptul îmi reclamă? Unde e datoria mea de fiu pentru fiinţa slabă care îngriji cu atîta frăgezime de copilăria mea? Cine se va însărcina cu creşterea şi cu îngrijirea micului meu angel atît de inocent, atît de drăgălaş? Şi ce va deveni sărmana mea femeie, care-şi confiase viaţa, viitorul, speranţele ei cele mai legănătoare în amorul şi loialitatea mea, ea care era atunci obiectul goanelor şi al sfîşierilor unor intriganţi care întreţineau focul discordiei în căminul meu patern? O, grozavă poziţie, cînd omul e pus între datorie şi conştiinţă, ca între ciocan şi nicovală, şi n-adastă decît momentul fatal de a fi strivit!

Într-acea seară, mai mulţi amici veniră la mine şi hotărîrăm a aştepta cu toţii lumina zilei aici, fiind mai aproape de Mitropolie. Unuia dintr-înşii îi veni minunata idee de a face o cină împreună, de a ne înveseli cu toţii, de a ne uni mai mult inimile printr-acest ospăţ, poate cel din urmă. Toţi aprobarăm, şi peste o jumătate de oră paharele se ciocniră şi toţi purtarăm primul toast în memoria celor ce vor cădea în luptă, căci toţi eram siguri că lupta va fi foarte crîncenă. Noaptea o petrecurăm făcînd sumă de planuri de atac şi de apărare, pînă ce începu a se lumina de ziuă, şi atunci căutarăm a ne despărţi, ca să alergăm să adunăm cît mai multă lume s-o putea.

Plecai împreună cu amicii mei, ei alergară unde conveniserăm cu toţii, iar eu mă înturnai înapoi acasă ca să-mi îmbrăţişez, pentru ultima oară poate, soţia şi copilul. Un şiroi de lacrămi începură a-mi curge din ochi cînd mă aplecai să sărut pe dulcele meu angel, care dormea încă cu inocenţa şi graţia unui copilaş de vîrsta sa.
- Tu plîngi, îmi zise nevasta, silindu-se să se stăpînească, dar căreia i se umplură ochii de lacrămi pe care voia să le ascunză în sînul meu.

Stăturăm cîteva minute îmbrăţişaţi, fără a putea nici unul, nici altul scoate un cuvînt. Numai inimile noastre băteau şi vorbeau singure. După această pauză, ştergîndu-şi ochii, ea îmi zise:
- Du-te, dragul meu. Eu n-am dreptul de a te opri de la o datorie mai presus de toate datoriile tale naturale.
- O, cît e de grea poziţia mea! zisei eu cu un suspin şi îi făcui descrierea stării mele.
- Mumă-ta va fi foarte inconsolată de două pierderi atît de scumpe, dar ea este o femeie model şi va putea înghiţi durerea, sacrificîndu-se pentru fericirea sorei tale. Mumă-ta are o poziţiune, o fortună şi o inimă nobilă, care o va sili să îngrijească şi de viitorul copilei noastre.
- Dar tu, care nu mă ai decît pe mine, tu, care, murind eu, vei suferi toate privaţiunile, nu vei avea poate nici chiar pîinea de toate zilele?

Noi şiroaie de lacrămi ne inundară obrajii. În sfîrşit, dulcele angel cu care mi-am unit viitorul îşi şterse ochii, mă îmbrăţişă cu transport şi îmi zise, cu un curaj demn de timpii glorioşi ai naţiunii noastre:
- Ei bine, fă-ţi datoria pentru ţara ta!... Nu toţi cîţi iau parte la lupte pier... Eu mă voi ruga pentru tine... şi, dacă cerul te va răpi amorului meu, ei bine, voi fi nenorocită, dar mîndră a mă numi văduva unui om de onoare, unui bun şi loial patriot!

Ne îmbrăţişarăm pentru ultima oară, îmi luai armele pe sub haine şi plecai la locul unde jurasem să murim sau să facem să triumfe binele şi fericirea României.

0 comentarii

Publicitate

Sus