22.01.2023
Cele trei acvile sunt opera sculptorului croat Ivan Mestrovici, cel care a făcut statuia ecvestră inițială a Regelui Carol 1 din fața Palatului Regal din București. De asemenea el a realizat statuia lui Ionel Brătianu din fața conacului de pe Bd Dacia, pe care o putem admira și astăzi.

0 comentarii

Publicitate

Sus