08.01.2009
Green Records, decembrie 2008
Ascultaţi din albumul Bazar al formaţiei Trei Parale:

"Chiftilăreasa" (3,02 Mb)
"Geamparaua" (3,43 Mb)Green Records - The Alternative Music Label şi Codex - The Early Music Collection prezintă Bazar, un album de muzică veche românească cu grupul Trei Parale.

Trei Parale grupează tineri orăşeni atraşi de muzicile vechi specifice spaţiului carpatic, alăturând muzicilor tradiţionale româneşti şi pe cele ale altor etnii ce trăiesc aici (evrei, maghiari, ţigani).

Bazar e rezultatul unui program ce încearcă să recupereze o parte din muzicile urbane ale secolului al XIX-lea din Valahia şi Moldova. Mai precis, pătrundem în lumea hanurilor şi a cârciumilor, a micilor târguri şi a mahalalelor marilor oraşe. Sunt vremuri amestecate, când moravurile orientale - foarte puternice înainte - încep să pălească în faţa noului val de mode apusene. În afară acestei încâlceli culturale - cu modele importate de la Paris sau Istanbul - mai există şi una etnică, căci orăşelele româneşti cuprindeau importante mahalale ţigăneşti sau evreieşti (mai ales în Moldova) şi comunităţi mai mici de greci, armeni sau italieni. Toată această lume eterogenă se face resimţită în muzica epocii. Însă indiferent de unde vin aceste valuri, important este ceea ce ele devin. Şi ele devin... o sinteză locală, deci o muzică pe care suntem datori să ne-o (re)cunoaştem.

Principala sursă pentru un astfel de demers revivalist nu putea fi decât Spitalul Amorului, însemnata lucrare a lui Anton Pann. Demersul grupului nu este unul ortodoxist şi super exact. Nici n-ar avea cum să fie, de vreme ce grupul nu-şi doreşte - încă - aşa ceva...

Codex - The Early Music Collection apare ca "sub-label" al Green Records - The Alternative Music Label, la iniţiativa Agenţiei Medieval Praxis. Unică în peisajul cultural românesc, Colecţia Codex îşi propune să editeze albume ce au în comun repertorii de muzică veche şi maniere de interpretare corespunzătoare acestor muzici. Renaştere sau Baroc, muzică bizantină sau gregoriană, a menestrelilor sau a trubadurilor, a lăutarilor din vremea lui Cantemir sau a lui Anton Pann, aceasta este alternativa culturală pe care o propune, o promovează şi oferă noul label muzical. Bazar este primul album din colecţia Codex. Următorul album aflat în planul editorial va fi dedicat muzicii de clavecin.

Bucuraţi-vă de această muzică!!
(Voicu Rădescu)

PS: CD-ul se găseşte (şi) la Green Hours şi costă 30 lei.

0 comentarii

Publicitate

Sus