13.02.2011
dacă atât de curb
e universul
 
cocoşată să fie oare
tabla pătrată
a jocului de şah
 
într-o singură interminabilă spirală
să se desfacă oare toate diagonalele nebunului
 
şi să deformeze chiar totul
oglinzile toate
 
rotunjit să fie
în realitate
colţurosul drum al calului
 
cumpătată să fie noaptea
 
de înţeles
oricare
oricât de mic, pas al regelui

roase pe dinăuntru de torturate meandre ascunse
maiestuoasele, limpezi căi
ale reginei 

iar "Optul"
cu ale sale două zerouri suprapuse
atât de mult-echilibratul Opt
dacă în loc să-l fi înmulţit cu el însuşi
l-am fi culcat de la început la orizontală
am fi putut oare înţelege mai lesne infinitul
rotund şi el ca gaura fără de fund a neantului
 
turele
ar aluneca oare toate oblice şi sinuoase
pe când doar turnul din Pisa
s-ar înălţa drept

rectiliniu

orgolios

nesăbuită sfidare de către umana, vanitoasa lege
a unei lumi sinuoase

curbe

şi nebune

 
(Tradus din spaniolă. Text - interludiu pentru spectacolul Noche Bach)


***

puisque si courbe
est l'univers
 
tout bosselé serait
le rectangulaire damier
du jeu d'échecs
 
en une seule inépuisable spirale
partirait la folle multitude des diagonales du fou
 
et déformeraient vraiment tout
tous les miroirs
 

arrondis seraient
en réalité
les anguleux trajets du fourbe chevalier
 
raisonnable la nuit
 
compréhensible
le moindre pas du roi

troués de tortueux méandres cachés
les clairs et majestueux
chemins de la reine

et le « Huit »
avec ses deux zéros superposés
le sage et si équilibré chiffre huit
si au lieu de l'avoir multiplié par lui même
on l'avait couché dès le départ à l'horizontale
toucherait-on aujourd'hui plus facilement à l'infini
aussi rond, lui, que le puit sans fond du néant
 
les tours glisseraient toutes
comme des ombres obliques et sinueuses
tandis que seule, celle de Pise
s'érigerait droite

rectiligne

orgueilleuse

un permanent et insensé défi de l'humaine, vaniteuse loi
à un monde courbe

sinueux

et fou
 

(Traduit de l'Espagnol. Texte - interlude du spectacle Noch Bach)
 

***

puesto que curvo
es el universo
 
jorobado seria
el tablero
del cuadrado ajedrez
 
en una sola inagotable espiral
se expandirían todas los diagonales del loco
 
y deformarían todo
todos los espejos
 
redondeados serían
en realidad
los angulosos caminos del caballo
 
razonable la noche
 
comprensible

el mas mínimo paso del rey


socavados de tortuosos ocultos meandros

las claras, majestuosas

vías de la Reina

 
y el Ocho,
el de los dos ceros superpuestos,
el tan sabio y equilibrado Ocho,
si en lugar de multiplicarlo por sí mismo,
lo hubiésemos colocado desde el principio a la horizontal,
tocaríamos hoy mas fácilmente al infinito
redondo igual que el pozo sin fondo de la nada
 
las torres
correrían todas oblicuas y sinuosas
mientras sólo la de Pisa
se erigiría recta

derecha

orgullosa

insensato desafío de la humana vanidosa ley
a un mundo curvo

sinuoso

loco

 
(Texto - interludio del espectáculo Noche Bach, Santiago, 7/11/2005)

0 comentarii

Publicitate

Sus