27.03.2011
... şi dacă îngerii ar fi printre noi ca în filmul lui Wim Wenders... amestecându-se cu trecătorii pentru a ne observa fără să ne dăm seama?...

... şi dacă, aşa cum se crede, îngerii sunt albi, umbrele lor, atunci când trec prin faţa soarelui, să fie oare, ca ale noastre, negre?...


... şi atunci de ce să nu ne închipuim că umbra îngerilor negri ar fi albă ca negativul unei fotografii...


... şi dacă am fi noi, oamenii, de fapt îngerii întunericului, am proiecta oare umbre de lumină?...


... care să se amestece... sub formă de nori... cu razele calde de soare, cu cele fugitive ale lunii, cu lumina hoţişă a stelelor, cu adâncimea înălţimilor...


... când inocente şi jucăuşe, când încărcate până la neputinţă cu toate bătăliile furtunii...


... şi dacă îngerii cerului ar fi în realitate ca noi, trecătorii, pur şi simplu cenuşii?...

(din ciclul Îngeri pentru spectacolul Angeles - premieră: decembrie 2011, Santiago)

***
... et si les anges étaient parmi nous comme dans le film de Wim Wenders... s'ils se mélangeaient aux passants pour nous observer sans que l'on se rende compte...

... et si, comme on le pense, les anges étaient blancs, leurs ombres, lorsqu'ils passent devant le soleil, seraient, comme les nôtres, noires ?...

... et alors pourquoi ne pas imaginer l'ombre des anges noirs, blanche comme dans le négatif d'une photo...


... et si nous étions, nous, les anges des ténèbres, nos ombres seraient alors faites de lumière ?...

... se mélangeant... sous forme de nuages... aux chauds rayons de soleil, à ceux, fugitifs, de la lune, à la furtive lumière des étoiles, aux abîmes des hauteurs...

... tantôt innocents et joueurs, tantôt chargés à n'en plus pouvoir de toutes les batailles de la tempête...


... et si les anges du ciel étaient en réalité, comme nous, les passants, tout simplement: gris ?...

(du cycle Anges pour le spectacle Angeles - première: décembre 2011, Santiago)

***
...y si los ángeles se encontraran aquí como en la película de Wim Wenders, si se mezclaran con nosotros observándonos sin que nos diéramos cuenta...
 
...y si, los ángeles siendo blancos como lo pensamos comúnmente, ¿sus sombras, cuando pasan por la luz del sol, serían negras como las nuestras?...
 

... entonces ¿por qué no imaginar que las sombras de  los ángeles negros sean blancas como  en el negativo de una foto?...

 
...y si fuéramos nosotros los ángeles de las tinieblas, ¿nuestras sombras serían entonces hechas de luz?...
 

...mezclándose... bajo la apariencia de nubes... a los calurosos rayos del sol, a los fugitivos, de la luna o a las furtivas lucecitas de las estrellas en los abismos de las alturas...

 

... a veces juguetonas e inocentes... otras veces cargadas hasta lo imposible de todas las batallas de la tempestad...

 
...y si los ángeles del cielo fueran en  realidad, como nosotros, los transeúntes, sencillamente grises.

0 comentarii

Publicitate

Sus