09.10.2011
Cred în El
În cel ce face şi desface
Şi reface
 
Sărute-i-se dalba mână
Sau neagră
Sau roşie sau galbenă sau albastră
 
Închina-ne-am venelor de multicoloră transparenţă
Ale proletarei mâni
A Făurarului de fenomene
 
Mângâia-ne-ar mâna cea care pe toate le vede
Îndruma-ne-ar
Constructorul de drumuri
Inginerul paşilor
Jongleurul de aştri
Chirurgul timpului
Prinţul mărilor
Şi al rarelor pământuri
Regele vulcanilor
Fătul-Organizator al subatomicelor lumi
 
Să mori în El
Să tot
Renaşti
ÎnseamnăJe crois en Lui
En Celui qui fait et défait
Et refait
 
Baiser sa blanche main
Ou noire
Ou rouge ou jaune ou bleue
 
S'incliner sur les veines de multicolore transparence
De la prolétarienne main
De l'Ouvrier des phénomènes
 
Se faire caresser par cette main qui voit tout
Se laisser guider dans son chemin
Par le Constructeur des routes
L'Ingénieur des pas
Le Jongleur des étoiles
Le Chirurgien du temps
Le Prince de la mer
Et des terres rares
Le Roi des volcans
Le Fœtus-Organisateur des mondes subatomiques
 
Mourir en Lui
C'est
À chaque fois
Renaître

***
Creo en ÉL
En el que hace y deshace
Y rehace
 
Besar su mano blanca
O negra
O roja o amarilla o azul
 
Inclinarse sobre la venas de multicolor transparencia
De la proletaria mano
del Obrero de los fenómenos
 
Dejarse acariciado por esa mano que todo lo ve
Guiado en su camino
Por el Constructor de los caminos
El Ingeniero de los pasos
El Malabarista de las estrellas
El Cirujano del tiempo
El Príncipe del mar
y de las tierras raras
El Rey de los volcanes
El Feto-Organizador de los subatómicos mundos...
 
Morir en Él
Es
Siempre
Renacer

0 comentarii

Publicitate

Sus