27.07.2013
Iată-i:
Ilie Ionescu - inginer ignorant, incapabil, incult, incorect, imoral, individ "isteţ".
Iancu Istrate - intelectual integru, inginer inspirat, inovator. Inventase importante instrumente industriale.
Infiltrându-se, Ionescu, invidios, ipocrit, iscodea insistent.
Incredibil! Incultul impertinent ia ideea inginerului inteligent, impostorul imitându-i identic iscălitura indescifrabilă.
Infamie! Insolenţă! Imensă ilegalitate!
Incontestabil, incorectitudinea-i incriminată, iar Ilie Ionescu imploră iertare.
Indulgent, ieri, inimosul Iancu Istrate iertă incalificabila ispravă.

Impresionant!

0 comentarii

Publicitate

Sus