14.09.2013
Oficialităţile oraşului Oneşti organizează o osana oastei olandeze, oaspeţi onorabili. Ovaţii, orchestră, oratori, ospăţ, opulenţă.
Ospitaliera Oana Oteteleşanu, oacheşa oneşteancă, omeneşte ostaşii osteniţi: omletă, oaie, orez, ostropel...
- Ostaş Onofrei!
- Ordonaţi!
- Oranjada!
- O.K.!
Ostentativ, obraznicul Onişor, odrasla Oteteleşencei, orăcăie: "oac-oac-oac!"
Onomatopeele obţin oprobriul oneştenilor ofensaţi: "Oleoleo!!!" Odoru-i ocărât:
- Otomanule! Ostrogotule! Opreşte-te!
Ofiţerul olandez obiectează oripilat, ocrotind "odorul". Observaţi? Ocheadele Oteteleşencei obţin orice...
..........................................................................
Ora opt.
Occidentalii oferă oficialităţilor obiecte olandeze originale.
Oneştenii oferă... oale...
O-la-laaaa!0 comentarii

Publicitate

Sus