12.10.2013
Şaptesprezece
Ştefana - şcolăriţă, şăgalnică, şampoane, şuviţe...
Şerban - şcolar, şaten, şoim, ştrengar...

... şi şase
Ştefana - şolduri şerpuitoare, şuete, şuşoteli...
Şerban - şarmant, şlefuit, şef, şedinţe...

Şaizeci
Ştefana - şorţ, şosete, ştevie, şniţele, ştrudel, şarlotă...
Şerban - şugubăţ, şleampăt, şapcă, şah, şeptică, şpriţ...

Şaptezeci şi şapte
Ştefana - şubredă, şontâc-şontâc, şal, şansonete...
Şerban - ştirb, şontorog, şpriţ, şpriţ, şpriţ...
 
Şşşşşşt...

0 comentarii

Publicitate

Sus