19.10.2013
Tândală-n târg

Toamnă, târg tradiţional. Talcioc. Tiribombe, trambuline, tombolă, taraf, tevatură, tămbălău, tocmeli, talmeş-balmeş...
Tarabele-s ticsite: turte, trigoane, traiste, tolbe...
Tam-nisam, Tândală trăncăni:
- Târguieşti, taică Titircă?
- Tândală, tu? Tragem tescovina?
- Tragem!
- Tândală, tontule! Tragi tulburelul?
- Tibi, trăsni-te-ar! Trag. Tratează-mă!
- Tândală, Tândală!
- Tataie Teo!
- Tragem tămâioasa?
- Tragem
!... tresări Tândală, tare turmentat. Tirbuşonul, tataie...

Turtit, turbulent, Tândală tachina toţi târgoveţii:
- Trogloditule, tâmpitule, tâlharule, ticălosule... tot texte tari...
- Tulai, Tândală! Terchea-berchea, tra-la-la!

Taci!

Transcendentală

Timp trecut, tulnic, talangă, transhumanţă, trăiri tulburătoare, transfigurări tumultuoase, traume tăcute, trupuri tremurânde, tristeţe, tandre tresăriri, tânguiri tragice, tihnă translucidă, transă... Totul, TOTUL tămăduieşte temerile tale
târzii...

0 comentarii

Publicitate

Sus