12.03.2023
Sînt afară.
Nu. Înăuntru.
Într-un înăuntru ca un afară.
Nu, nu, mai degrabă într-un afară ca un înăuntru.
Sînt un punct.
Nu. Un orizont concentrat.
În mine însumi.
Un sâmbure.
Larg cât cerul.
Mă ghemuiesc înăuntrul unui nor

Un fetus în pântecele cerului.Je suis dehors.
Non. Dedans.
Dans un dedans comme un dehors.
Non, non, plutôt un dehors comme un dedans.
Je suis un point.
Non. Un horizon concentré.
En moi-même.
Un noyau.
Large comme le ciel.
Je me blottis à l'intérieur d'un nuage.

Un fœtus dans le ventre du ciel.

0 comentarii

Publicitate

Sus