14.03.2010
Să-l salutăm pe noul născut din Jefferson - Ville
Să-i salutăm pe sultanii amorezaţi de alte haremuri
Să-i salutăm pe morţii - vii din congresele mondiale
Să-i salutăm pe Imperatorii muribunzi salutându-i pe gladiatorii triumfători
Să salutăm viile piramide ale mumificaţilor faraoni
Să salutăm "Ura!"-urile eroilor şi "Vivat!"-urile pentru defuncţi
Şi mai ales, mai ales
Salut şi să trăiască Laika, a cosmosului căţeluşă


Saluons le miracle du nouveau-né de Jefferson - Ville
Saluons les sultans amoureux d'un autre harem
Saluons les morts-vivants des congrès mondiaux
Saluons les Imperators mourants saluant les gladiateurs triomphants
Saluons les vivantes pyramides des pharaons momifiés
Saluons les « hourras ! » des héros et les "vivats ! » pour les défunts
et surtout, surtout
Salut et longue vie à Laïka, la petite chienne de l'espace...


Saludemos el milagro del neonato de Jefferson - Ville
Saludemos a los sultanes enamorados de otro harem
Saludemos a los muertos vivos de los congresos mundiales
Saludemos a los Imperatores moribundos saludando a los triunfantes gladiadores
Saludemos las vivas pirámides de los faraones momificados
Saludemos los "¡Hurra!" de los héroes y los "¡Vivas!" para los difuntos
Y más que todo, más que todo
Salud y Larga vida a Laica, la perrita del espacio

0 comentarii

Publicitate

Sus