13.03.2016
Colaps
Colaps al funcţiei de undă a acelui Ceva
Ceva pe care nu-l prea înţelegem Dar
Dar pe care îl numim Dor
Dor de toate Culorile
Culorile amurgului şi/sau toate acelea ale răsăritului de Soare
Soare - Arzător
Arzător - Mîngîietor
Mîngîietor - Îmbietor
Îmbietor sau rece şi voalat de Nori
Nori care Ascund
Ascund totul atunci cînd se adună pe Cer
Cer al lunii şi al stelarului Orizont
Orizont care nu este Altceva
Altceva decît Colaps
Colaps al funcţiei de Undă
Undă a acelui ceva de neînţeles pe care îl numim DorCollapse
Collapse de la fonction d'onde de ce quelque chose
Chose que nous ne comprenons pas très bien mais que Nous
Nous appelons Vague À L'âme
Vague À L'âme
de toutes les couleurs
Couleurs du crépuscule et/ou de toutes celles du lever de soleil
Soleil - Brûlant
Brûlant - Réconfortant
Réconfortant - Aguichant
Aguichant ou froid et voilé par les Nuages
Nuages qui Cachent
Cachent tout lorsqu'ils s'agglutinent dans le Ciel
Ciel lunaire et celui du stellaire Horizon
Horizon qui n'est rien
Rien d'autre que l'Effondrement
Effondrement de la fonction d'Onde
Onde de ce quelque chose d'incompréhensible que Nous
Nous appelons Vague À L'âme


Colapso
Colapso de la función de onda de ese Algo
Algo que no entendemos muy bien Pero
Pero que llamamos Añoro
Añoro de todos los Colores
Colores del crepusculo y / o de todas las de la salida del Sol
Sol - Ardiente
Ardiente - Consolador
Consolador - Tentador
Tentador o frío y velado por las Nubes
Nubes que Ocultan
Ocultan todo cuando se aglutinan en el Cielo
Cielo lunar y estelar Horizonte
Horizonte que es Nada
Nada más que el Colapso
El colapso de la función de Onda
Onda de ese algo incomprensible que llamamos Añoro

0 comentarii

Publicitate

Sus