17.04.2016
Blue Way
(O coregrafie a lui Gigi Căciuleanu
Musica: Manuel Wandji
Tagbilaran / Bohol - Filipine
16/04/2016)

Cerul este albastru. Însă al său straniu şi încîlcit azur conţine lumina soarelui, cea a lunii, a stelelor; lejeritatea sau nebunia ameninţătoare a norilor; toate culorile curcubeului.

Acolo, în albastru, există momente de profundă linişte şi pace dar şi locuri pline de turbulente explozii.

În viaţa reală, aritmetica nu este ceva abstract. «1+1+1+1» nu numai că nu fac «4» sau «2+2» sau «2x2», sau «22», dar continuă să facă: «1+1+1+1»!

1 + 1 + 1 + 1 + 1......... + 1 + 1... şi aşa mai departe...

Precum o bună companie de dans, un grup de fiinţe umane este o sumă de unităţi, singularităţi, cu diverse corpuri, cu caractere şi temperamente diferite.

Suntem cu toţii egali pentru că suntem diferiţi. Diferenţele noastre sînt a noastră forţă.Blue Way
(A choreographic creation by Gigi Caciuleanu
Music: Manuel Wandji
Tagbilaran / Bohol - Philippines
16/04/2016)

The sky is blue. But it's blue contains the lights of the sun, of the moon, of the stars; the lightness or the menacing madness of the clouds; all the colours of the rainbow. In the strange blue of sky there are moments of deep peace and tranquillity, or places of turbulent explosions.

In real life, the arithmetic is not something abstract. «1+1+1+1» does not only equal «4», neither «2+2» nor «2x2», nor «22», but remains: «1+1+1+1»!

1+1+1+1...+1...+1...+1... and so on...

Like an good dance company, a group of human beings is a sum of different units: singularities with different bodies, different characters or temperaments.

We are, all of us, equal because we are all different. Our difference makes our force.

We are made of atoms of the sky. We are born to follow this blue way.Blue Way
(Une création chorégraphique de Gigi Caciuleanu
Tagbilaran / Bohol - Philippines
Musique: Manuel Wandji
16/04/2016)

Le ciel est bleu. Mais ce bleu contient les lumières du soleil, de la lune, des étoiles; la légèreté ou la folie menaçante des nuages; toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a dans l'azur du ciel des profonds moments de paix et de tranquillité ainsi que des lieux avec de turbulentes explosions.

Dans la vie réelle, l'arithmétique n'est pas quelque chose d'abstrait. «1+1+1+1» ne font pas seulement «4», ni «2 + 2» ou «2x2», ou «22», mais reste toujours: «1+1+1+1»!

1+1+1+1...+1...+1...+1... et ainsi de suite...

Telle une bonne compagnie de danse, un groupe d'êtres humains est une somme d'unités, de singularités, avec des corps différents, des caractères et des tempéraments différents.

Nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous différents. Nos différences font notre force.

Nous sommes faits d'atomes de ciel. Nous sommes nés pour suivre son bleu chemin.Blue Way
(Una coreografía de Gigi Căciuleanu
Tagbilaran / Bohol - Filipinas
Música: Manuel Wandji
16/04/2016)

El cielo es azul. Pero ese azul contiene la luz del sol, de la luna, de las estrellas; la ligereza o la locura amenazadora de las nubes; todos los colores del arco iris. Hay en el azul del cielo profundos momentos de paz y tranquilidad, así como lugares con turbulentas explosiones.

En la vida real, la aritmética no es algo abstracto. «1+1+1+1» no hacen «4» ni «2+2» ni «2x2» ni «22» ¡pero: «1+1+1+1»!

1 + 1 + 1 + 1 + 1......... + 1 + 1... y así sucesivamente...

Como una buena compañía de danza, un grupo de seres humanos es una suma de unidades, singularidades, con diversos cuerpos, diferentes caracteres y temperamentos.

Somos iguales porque somos diferentes. Nuestras diferencias hacen nuestra fuerza.

0 comentarii

Publicitate

Sus