13.11.2020
El se naşte poet
el trăieşte impiegat clasa II
cu mâinile pline de cerneală violentă
ca violetele de câmp
el moare pensionar.

El e fragil
el are o mie de griji şi necazuri
el se reazimă vesel de vitrinele primăverii
cu un bilet de amor la butonieră.
El e o rană mică a primăverii.
O lingi puţin şi trece.

I like Mitică.

El este auriu şi amar şi răcoros şi înţepător
el e făcut din ovăz înnobilat
el e un ţăran venit de mult la oraş
el e întru totul asemănător
cu un ţap de bere la gheaţă.

Serile Mitică e subţire ca tâmpla unei vrăbii
serile Mitică tremură într-un bătrân Bucureşti
vulnerabil şi pur, cu clădirile noi aburind
serile rănile lungi şi melodioase ale lui Mitică
sunt pline de miros de liliac.
Stelele de aprilie au un fel de înţelegere pentru Mitică
o înţelegere tandră şi enervantă de domnişoare.
Serile amantele lui parfumează străzile Bucureştiului
cu vaporizatorul
serile Mitică e singur şi rătăcit
ca tâmpla unei vrăbii de pe Bibescu-Vodă -
stenahorie sub stelele de aprilie.

Am patruzeci şi opt de ani.
Aici sunt, Mitică, dincolo de geamul vitrinei.

Primăvara scobeşte gropi mici în caldarâm.
În gropi se adună parfum.

(în perioada 1 octombrie 2020 - 31 decembrie 2020, curatorul acestei rubrici este poeta Ioana Ieronim)

0 comentarii

Publicitate

Sus