19.10.2005
S-a stins din viaţă Max Solomon, până de curând decanul de vârstă al autorilor publicaţi de Editura LiterNet.ro. Intrase cu curaj şi luciditate, de câteva luni, într-al 92-lea an al unei biografii emblematice.

Născut la Bacău, pe 7 iulie 1914, numără, printre ascendenţi, cel puţin un cărturar galiţian. Deşi toţi fraţii săi au făcut studii superioare, el a fost de departe cel mai strălucit membru al familiei. A urmat dreptul, apoi chimia, a fost, alături de Radu Nor şi I.M. Ştefan, unul din corifeii literaturii SF de după război. A realizat filme documentare de educaţie ştiinţifică şi importante lucrări de istoria ştiinţei şi de ştiinţă popularizată. A lucrat la Institutul Naţional de Metrologie. Plecat din ţară la o vârstă la care mulţi se retrag din activitate, a fost profesor în Israel şi specialist in metrologie în USA. După pensionare a fost permanent solicitat în sfera judiciară ca specialist în chimie legală (forensic chemistry).

Cele mai importante cărţi sunt Sahariana, roman SF scris împreună cu I.M.Ştefan, către sfârşitul anilor ‘50, Atentat în infraroşu, nuvelă SF, Lumini în retortă (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962), un tratat de istorie a chimiei, la nivel accesibil.

În Statele Unite a continuat să scrie în română şi a început să scrie în engleză. Nu cunoaştem opere în ivrit.

Cartea pe care Editura LiterNet.ro i-a publicat-o pe 5 iulie 2004, cu două zile înainte de a împlini 90 mde ani, intitulată, simbolic şi exact, La 90 (nu fără o uşoară intenţie perifrastică a cărei ţintă este Viraj la 80, a lui Henry Miller) reprezintă o perspectivă asupra secolului XX şi totodată o sinteză a propriei bio-bibliografii. Trei nuvele cu fond autobiografic, marcând cele trei vârste ale omului, câteva povestiri SF mai vechi şi mai noi, totul sub egida unui poem scris în timpul redactării cărţii.

Acum, la despărţirea doar în formă, nu şi în spirit, de Max Solomon (Meir Ilan), Editura LiterNet.ro poate spune că, având privilegiul de a colabora la o atare carte, s-a făcut părtaşă la acoperirea în fapt a vechiului dicton: finis coronat opus.

Nota bene: Aducem mulţumiri doamnei Felicia Antip, freelancer journalist, pentru completarea şi confirmarea informaţiei biografice.

Citiţi la LiterNet: La 90 de Max Solomon

Redacţia LiterNet.ro

0 comentarii

Publicitate

Sus