14.06.2008


FOTBAL CU NASTURI
Pe-o netedă masă
de tenis de masă
verde ca iarba
(iarba de-acasă!),
jucam, lunea, acasă
la un amic
cu tuleie de barbă,
fotbal cu nasturi,
joc ce nu cere
spirt verde sau plasturi,
nici alte balasturi...
Jucam de plăcere, -
dar nu pe nimic:

pe, însă, de ek-
semplu, un back
(un back, - nu un bec!)
sau pe cel mai în formă
gaul-keeper: de formă
cilindrică plată, -
o piesă enormă
grea ca de plumb,
fostă vechi bumb
la o uniformă
cu mânecă lată.

Apoi, nemaifan
al jocului cvasi-
uitat, - într-un an
de mult prea demult,
când oleacă mai cult
eram decât azi,-mi
dă prin gând (şi exult!)
că, masivi şi rigizi,
jucătorii frigizi,
încântaţi de prea-plinul
propriu şi-aparte,
aduc, pe departe,
cu androginul
lui Aristofan.

0 comentarii

Publicitate

Sus