15.06.2008
Elveţia: Claire Krähenbühl (1942 -)

Plăcerea călătoriei
să scormoneşti cu unghiile în memorie pînă la sînge
şi de n-ar fi decît pentru-a atinge avîntul pierdut în drum
ne prefacem visătorim la un leagăn ori
la trenul-fantomă ori la un tren oarecare
pentru călătoria pînă la capăt pînă la ultima
gară sau la cea în care
îţi aminteşti
orele înnebuniseră
şi de n-ar fi decît pentru a lua un
tren de noapte să pregătim o valiză
uşoară din ploaie şi din mătase învolburată
poemul acesta ce
tremură sub degete
cu unghiile înfipte
în rană

(Traducere din limba franceză de Luiza Palanciuc)


Portugalia: Eugénio de Andrade (1923 - 2005)

Alb pe alb

(fragment)
Nici un alt fel de a ajunge în preajma
gurii: atîţia aştri şi atîtea mări
ard ca să nu fii de zăpadă:
trupule

ancorate în miez de vară: păsări de mare
pe chip îţi pun cunună
de zbor: muzică fără sfîrşit
ţîşnind sub degete:

lumină răspîndită pe spate, pe şolduri,
şi mai limpede în adînc de rărunchi:
ca să mi te înalţ pînă la gură, atîtea mări
au ars, atîtea corăbii.

(Traducere din limba portugheză de Luiza Palanciuc)

0 comentarii

Publicitate

Sus