23.05.2010

Se spune că într-un cuplu de îndrăgostiţi unul dintre cei doi iubeşte mai mult decât celălalt.
Dar unde se duce surplusul de dragoste?
Unde sau, mai degrabă, către ce, către cine? Către ce strange attractor?
Iar ceea ce lipseşte celuilalt în ce fel se poate oare compensa? Prin ce comportament limită?
Da, totul se bălăngăne. Fără încetare.

Un dans în doi = un tango în mai mulţi

Da, da, în mai mulţi! Căci relaţia amoroasă a cuplului fiind un sistem dinamic, dacă nu este mai niciodată o adecuaţie rămâne întotdeauna o ecuaţie. Cu necunoscute în număr necunoscut. Cu interminabile (şi foarte des minabile) variabile...
Să nu căutaţi doar femeia!
Să căutăm variabil(ele)a necunoscut(e)ă... Acel(e) fir(e) de praf care fac să hârâie şi să se strice chiar şi cel mai perfect motor.

Să nu fi fost oare sfârşitul atât de tragic al lui Romeo şi Julieta mai degrabă un happy end?
Înainte ca adecuaţia să degenereze în ecuaţie?****


On dit que dans un couple d'amoureux il y a toujours un des deux qui aime plus que l'autre.
Où va donc le surplus d'amour ?
Où, ou plutôt, vers quoi, vers qui ? Vers quel étrange attracteur ?
Et le manque d'amour de l'autre se compense comment? Par quel comportement limite ?
Car oui, ça tangue. Et sans arrêt

Une danse à deux = Un tango à plusieurs

Oui, oui, à plusieurs! Car la relation amoureuse du couple étant un système dynamique, si celle-ci n'est presque jamais une adéquation, elle reste toujours une équation. Avec des inconnues en nombre inconnu. Avec d'interminables (et bien souvent minables) variables...
Ne cherchez pas que la femme.
Cherchons la(les) variable(s) inconnue(s)... Ce(s) grain(s) de sable qui enraye(nt) en les grippant les moteurs les plus parfaits.

Après tout, la fin si tragique de Roméo et Juliette ne serait pas plutôt un happy end ?
Avant que l'adéquation ne vire à l'équation !****


Dicen que en una pareja, siempre hay uno que ama más que el otro.

¿Adónde va el exceso de amor?

¿Adónde? o mejor dicho ¿a quién? ¿Hacia qué strange attractor?

Y ¿como se compensa la falta de amor entre dos personas? ¿A través de qué comportamiento limite?

Ya que realmente la pareja tanguea. Y eso constantemente.

Un baile a dos = Un tango a más que dos

¡Sí, sí! ¡A más que dos! Ya que ese sistema dinámico que es la relación amorosa de la pareja, si no es casi nunca una adecuación, sigue siendo una ecuación. Con un número desconocido de incógnitas. Con interminables (y a menudo tan lamentables) variables.

No buscar sólo la mujer.

Buscar más bien la(s) variable(s) desconocida(s)... El(los) irritante(s) grano(s) de arena que hace(n) agarrotarse los motores los más perfectos.

Después de todo, ¿el trágico final de Romeo y Julieta no se podría considerar más bien como un happy end?

¡Antes de que la adecuación se torne ecuación!

0 comentarii

Publicitate

Sus