01.08.2010
Prietena mea locuieşte în parc. Alături de hotelul unde stau. Din când în când, atunci când am o clipă mă duc să vorbesc cu ea. Când nu mă duc se supără şi, bosumflată, nu-mi răspunde chiar imediat. Mă simt obligat atunci să execut în minte un mic dans în jurul ei pentru ca, în sfârşit, să-mi surâdă condescendent şi să se apuce să-mi povestească aventurile sale cu lumea (O, cât de stranie!) pe care o vede nu numai noaptea ci la orişice oră.

Lumea e nebună. Câinii sunt mai civilizaţi decât oamenii. Pentru că niciodată nu spun tâmpenii. Se exprimă întotdeauna cu respect chiar dacă uneori latră. Oamenii, în schimb, latră mereu. Gândurile lor latră. Şi asta, vai cât de brutal şi strident. Până şi cele ale perechilor de îndrăgostiţi care îşi şuşotesc la ureche ţinându-se iubăreţi de mână.

Oamenii, când fumează, gândurile lor rele se amestecă cu fumul de ţigară şi se ridică odată cu el contaminând atmosfera. Asta-i ceea ce strică cel mai mult aerul: acumularea de emanaţii cerebrale ale oamenilor.

Aici, Magdalena îşi permite un chicotit discret pentru că, nu-i aşa, dumneaei pe toate le înţelege. Trăind vizavi de hotel este mai informată decât toţi portarii de noapte adunaţi la un loc. În plus, vecină fiind şi cu o cafenea literară, i s-au dezvoltat nişte aptitudini intelectuale totalmente ieşite din comun.

Dimineaţa când mă uit pe fereastră îi întrevăd creştetul şi bănuiesc că tocmai bârfeşte de la egal la egal cu cerul.

Magdalena este araucaria cea mai înaltă din parcul din faţa hotelului. De câte ori mă despart de dânsa îmi surâde strâmb cu spaţiile-i intercostale, nostalgică şi o ţâră descurajată.

Mă iartă însă. Iar eu o iubesc.

***

Mon amie vit dans le parc. En face de mon hôtel. De temps à autre, lorsque j'ai quelques instants, je vais lui parler.

Si je ne viens pas elle boude et ne me répond pas tout de suite. Alors je dois exécuter mentalement une petite danse autour d'elle pour qu'elle daigne finalement me sourire et me raconter ses aventures avec les gens (Ô, combien étranges !) qu'elle voit non seulement de nuit mais à toute heure. Les gens sont fous. Les chiens sont plus civilisés que les humains. Car ils ne disent jamais de bêtises. Ils s'adressent aux autres avec respect même si quelques fois, ils aboient. Les humains, eux, aboient toujours. Leurs pensées aboient. Si brutalement. Même celles des couples d'amoureux. Bien qu'ils susurrent en se tenant tendrement par la main.

Les humains, lorsqu'ils fument, leurs mauvaises pensées se mélangent avec la fumée des cigarettes et montent pour contaminer l'atmosphère. C'est ce qui gâte l'air le plus : les émanations cérébrales des humains.

Ici Magdalena se permet un petit rire discret car, n'est-ce pas, elle comprend tout. Vivant devant l'hôtel, elle est plus informée que tous les portiers de nuit réunis. Et en plus, étant voisine d'un café littéraire elle a développé des aptitudes intellectuelles hors du commun.

Si je regarde le matin par la fenêtre, j'entrevois sa tête qui parle fièrement, d'égal à égal, avec le ciel.

Magdalena est l'araucaria du parc en face de l'hôtel. Chaque fois qu'on se sépare, elle me sourit amèrement avec ses espaces intercostaux, nostalgique et découragée.

Mais elle me pardonne. Et moi, je l'aime.

***

Mi amiga Magdalena vive en el parque. Al lado de mi hotel. Le voy a hablar de vez en cuando, cuando tengo un minuto.

Si no voy se enoja y no me habla de inmediato. Entonces debo hacer una pequeña danza mental alrededor de ella para que finalmente me sonría con condescendencia y comience a contarme sus aventuras con la gente, ¡tan extraña!, que ve no sólo de noche sino a cualquier hora.

La gente está loca. Los perros son más civilizados que los humanos. Ya que nunca dicen tonteras. Siempre se expresan con respeto aun que a veces ladren. Los humanos, ellos, siempre ladran. Sus pensamientos ladran. Con tanta brutalidad. Incluso los de las parejas de enamorados. A pesar de que susurran y se tienen amorosamente por las manos.

Los humanos, cuando fuman, sus malos pensamientos se mezclan con el humo de los cigarros y se van levantando para contaminar la atmósfera. Es lo que más deteriora el aire en la ciudad: las emanaciones cerebrales de la gente.

Aquí Magdalena se permite una risita discreta ya que ella todo lo comprende. Como vive en el frente del hotel es más informada que todos los porteros de noche reunidos. Además, como también es vecina de un café literario adquirió aptitudes intelectuales fuera de lo habitual.

Si miro por la ventana en la mañana entreveo su cabeza charlando de igual a igual con el cielo.

Magdalena es la araucaria más alta del parque en frente del hotel. Cada vez, cuando nos despedimos, me sonríe amargamente con sus espacios intercostales, nostálgica y desanimada.

Pero me perdona. Y yo la amo.

0 comentarii

Publicitate

Sus