15.08.2010
aşa cum nu sunt de loc conştient

de avalanşele din munţii aflaţi pe undeva pe-acolo departe

sau nici măcar atâta de departe


aşa cum nu ştiu nimic

despre orizonturile dezolate

de gheaţă şi nămeţi

ai Antarc-ticei şi ai Antarc-tidei

nici de strălucirile atlantice

ale unei fantomatice Atlantide


aşa cum

nu ani

ci milenii - lumină

mă despart

de orbul carnaval ale străfundurilor oceanice
de zgândăritorul paradox al găurilor negre
de incandescenţa geroasă a galaxiilor
de abisala bucurie a vulcanilor
 

tot atâta de vertiginos de departe mă aflu

dacă nu şi mai departe

de cele ce se întâmplă chiar aici sub nasul meu

chiar lângă
sub
şi peste
şi alături de mine

în însuşi micro-buricul

firii mele celei de toate zilele
a celei de fiecare scânteie de clipă

luptându-se

pe viaţă şi pe moarte

cu lava
fierbândă
a dimensiunilor
imediat
superioare
celor patru
familiare
palpabile
şi liniştitor
de euclidiene
dimensiuni


***

de même manière que je ne suis pas du tout conscient

des avalanches des montagnes se trouvant quelque part très loin

ou même pas si loin que ça


de même manière que j'ignore absolument tout

des horizons désolées

de glace et de congères
de l'Arctique et de l'Antarctique

et encore moins des atlantiques brillances

d'une fantomatique Atlantide


de même manière que

non pas des années

mais des millénaires - lumière

me séparent

des aveugles carnavals des fonds océaniques
de l'agaçant paradoxe des trous noirs
de l'incandescence frigorifique des galaxies
de l'abyssale joie des volcans
 

de la même manière

sinon davantage

je me trouve vertigineusement loin de ce qui se passe sous mon propre nez

tout près
en dessous
au-dessus
à côté de moi

ici même dans le micro - ombilic

de mon être quotidien
de celui de la moindre étincelle de chacun de mes instants

luttant à vie
ou à mort

avec la
bouillonnante
lave
des dimensions
immédiatement
supérieures
aux quatre
familières
palpables
et si rassurantes
euclidiennes
dimensions


***

de la misma manera que todo ignoro

de las avalanchas de montañas situadas en algún lugar muy lejano
o incluso no tan lejano


de la misma manera que no se nada

de los horizontes desolados

de hielo y nieve

del Ártico o de la Antártica
y aun menos del Atlántico brillo

de una fantasmal Atlántida


de la misma manera que

no años

sino milenios - luz

me separan

de los ciegos carnavales del fondo oceánico
de la enervante paradoja de los agujeros negros
de la frigorífica incandescencia de las galaxias
de la alegría abismal de los volcanes


de la misma manera

si no aun más

tan vertiginosamente lejos me encuentro

de lo que ocurre bajo mi propia nariz

a mi lado
cerca
por debajo
por encima de mi

aquí mismo en el micro - ombligo

de mi ser cotidiano
o de cualquier chispa de cada uno de mis instantes

luchando a vida
o a muerte

con las
burbujas
de hirviente
lava de las
dimensiones
inmediata-
-mente
superiores
a las cuatro
familiares
tranquiliza-
-doramente
palpables
euclidianas
dimensiones.

0 comentarii

Publicitate

Sus