29.04.2012
Aşa precum noi oamenii nu suntem decât nişte îngeri căzuţi, cu aripile îngreunate de cine ştie ce ghiulele karmice, la fiecare reîncarnare ne prăbuşim şi noi, la rândul nostru, cu aripile sfâşiate de atâtea cenuşii zdrenţuieli acumulate de-a lungul vieţii acesteia. Trezindu-ne împotmoliţi în corpul a cine ştie cărei jivine... cu solzi, cu aripi, cu tot felul de mustăţi şi antene, cu sau fără mandibule...

Uitaţi-vă într-un acvariu.
Peştii: mutre cu înotătoare.
Nu vedeţi în ochii lor bulbucaţi toată prostia şi răutatea, toată cruda tâmpenie a vieţilor noastre anterioare?
Nu vedeţi că tigrii, porcii (spinoşi sau nu), melcii, găinile, rechinii, aricii şi toate celelalte dihănii se trag de fapt din noi? Şi nu invers.
Uitaţi-vă la feţele lor!
Nu vi se pare că faceţi grimase în oglindă?

Se pare că atunci când ne uităm la lumânare ochiul nostru o vede arzând cu capul în jos. Creierul ar fi de fapt acela care întoarce imaginea ca s-o percepem aşa cum este ea în realitate.
Şi dacă Darwin, jucându-se de-a evoluţia, făcu de fapt ceea ce face creierul cu imaginea întoarsă pe dos a lumânării?
Poate că dacă s-ar fi pus cu capul în jos şi cu picioarele în sus, ca "lumânarea" de la yoga, ar fi văzut şi el lucrurile aşa cum stau în realitate.

Şi anume că noi suntem de fapt strămoşii viermilor, ai gândacilor, ai meduzelor...

Până şi microbii, viruşii, bacteriile aproape că nu ne sunt caricaturi. Se poartă exact ca noi. Portrete leite ale distorsionatei şi (o cât de!) încrezutei fiinţe omeneşti.

Ce atâtea fumuri? Nu vedeţi că mult sforăitoarea noastră evoluţie nu-i decât o ruşinoasă degringoladă pe o biată scară (o cât de!) alunecoasă?

Hai mai bine să dăm mână cu mână...De même que nous les humains ne sommes que des anges déchus avec les ailes entravées par des boulets karmiques, en nous réincarnant, nous chutons à notre tour, les ailes déchirées par les résidus des grisailles accumulés au cours de cette vie. Pour nous retrouver coincés dans un corps de Dieu sait quelle étrange créature... avec des écailles, des ailes, des antennes, avec ou sans mandibules...
 
Regardez un Aquarium.
Les poissons: des visages avec des nageoires.
Ne voyez-vous pas dans leurs yeux exorbités toute la bêtise et la méchanceté, toute la cruelle connerie de nos vies passées?
Ne voyez-vous pas que les tigres, les escargots, les poulets, les porcs (épics ou pas), les requins et tous les autres descendent de nous? Et non l'inverse.
Regardez leurs visages!
N'êtes-vous pas en train de faire des grimaces dans la glace?
 
Il paraît que lorsque nous regardons une bougie allumée notre œil la voit à l'envers. Le cerveau est celui qui fait retourner l'image pour que nous la percevions telle qu'elle est en réalité. Et si Darwin, en jouant à l'évolution, avait fait ce que le cerveau fait subir à l'image inversée de la bougie?
Peut-être que s'il s'était mis la tête en bas et les jambes en l'air en faisant par exemple, comme dans le yoga, la posture de la "chandelle", il aurait vu les choses telles qu'elles sont réellement.
 
Qu'en fait c'est bien nous qui sommes les ancêtres des vers, des cafards, des méduses...
 
Même les microbes, les virus, les bactéries, sont loin d'être nos caricatures. Ils se comportent exactement comme nous. Portraits crachés de la tordue bête humaine (oh combien !) imbue de sa personne.
 
Arrêtez! Vous ne voyez pas que notre ronflante évolution n'est en réalité qu'une honteuse dégringolade sur une pauvre et (oh combien !) glissante échelle ?
 
Donnons-nous plutôt la main...
 
***
 
Así como nosotros, los humanos, no somos otra cosa que ángeles caídos con las alas cargadas de las pesantes balas de cañón de algún pasado karma, a cada reencarnación, a nuestro turno, nosotros también caemos, con las alas rotas por las sedimentaciones de cenizas acumuladas durante esta vida. Para encontrarnos atrapados en un cuerpo de Dios sabe qué extraña criatura... con escamas, alas, antenas, con o sin mandíbulas...
 
Miren un acuario.
Los peces: rostros con aletas.
¿No ven en sus ojos saltones toda la torpeza y la maldad, todo el cruel cretinismo de nuestras vidas pasadas?
¿No ven que los tigres, las caracolas, los pollos, los puercos (espines o no), los tiburones y todos los demás provienen de nosotros? Y no al revés.
Observen bien nuestros rostros!
¿No se ven a si mismos como haciendo caras en un espejo?
 
Parece que cuando nos fijamos en una vela encendida nuestro ojo la ve al revés. El cerebro es el que gira la imagen para que nosotros la percibamos como está  en realidad. ¿Y si Darwin, jugando al juego de la evolución, hubiera hecho lo que hace el cerebro con la imagen invertida de la vela?
Tal vez si se hubiese colocado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, como por ejemplo en la postura de la "candela" del yoga, hubiera visto las cosas como son realmente. Que nosotros somos los antepasados ​​de los gusanos, de las cucarachas, de las medusas...
 
Los microbios, los virus, las bacterias no son ni siquiera nuestras caricaturas. Se comportan igual que nosotros. Copias conformes de la distorsionada bestia humana tan orgullosa de sí misma.
 
Basta ! ¿No ven que nuestra tan verbosa e hinchada evolución no es en realidad más que una pobre caída sobre una vergonzosa y deslizante escala?
 
Mejor, démonos la mano...

0 comentarii

Publicitate

Sus