24.11.2014
Aulica, autocefala Autoritate apostolicească anunţă:

Adepţii Antihristului Arie al Alexandriei, apologet abil al Armaghedonului, aduc amarnice acuze Atotputernicului Atotţiitor şi Atotvăzător. Astfel, absurdităţi adopţianiste, antitrinitare aruncă anapoda acoliţii afurisitului Aristide al Atenei, ateu atroce al Autorităţii arhipăstoreşti. Apoi aliatu-s-au asemeni arătărilor apocaliptice, antihristice, abandonat-au adevăratele, aripatele activităţi apostolice alţii: Androgene Aghioritul, Antonie al Agrigento-ului, Atanasie Alexandrinul, alţi azimiţi. Aceştia adoră aiurelile antitrinitariste, adoptă ad-hoc apologetica arţăgoasă, acreditează abuzuri asupra amărâţilor anahoreţi, asmut , aţâţă, asediază Arhitectorul atotputernic. Anatema asupra acestora!

Afurisiţi amarnici, ahtiaţi ai akediei amiezii au auzul aplecat asupra atâtor abjecţii! Atacurile acestora aduc a ameţeli anticonceptualiste anacronice, a alambicări acrite adventiste. Această adunătură animalică aduce arătările aprige ale Antihristului. Asfel, aievea abcesului acut, abjectul Aristide, amintit aici, apologet argotic al alexandrinului Arie, agrăieşte: "Astăzi asceza a ajuns abandonată, argumentele-s alambicate, arguţia - asemenea. Ascultat-aţi-i ameţelile!"

Anatema asupra acestora! Atotputernice August al azurului aprins! Adu-i asemenea acelor amfibii anaerobe anevoie aglutinând anemic aluviunile abisale. Adâncit-au Abisul! Afuriseşte-i Atotţiitorule! Apoi, Atotvăzătorule, acţionează asupra acestora, apasă-i, arată-le Autoritatea, arată-le Acoperământul astral alb-argintiu al Adevărului, aurul Altceva-ului.

A adnotat
Ausonius, aplecat anahoret aciuat aici, abaţia Adelitului.
Această apostilă aşezat-am.

0 comentarii

Publicitate

Sus