26.04.2015
oamenii sînt împărţiţi
în trei categorii de veveriţe
cei care aleargă în interiorul roţii
cei care aleargă deasupra ei
şi cei care sunt legaţi de roată

dacă
pentru aceeaşi viteză de fugă
oamenii care aleargă deasupra roţii
se hrănesc cu iluzia libertăţii
cei care aleargă înăuntrul ei
trăiesc cu certitudinea închisorii

cât despre cei legaţi de roată
imobili
ei se văd condamnaţi
să se rotească
orbeşte
odată cu ea


les humains sont divisés
en trois catégories d'écureuils
ceux qui courent à l'intérieur de la roue
ceux qui courent au dessus
et ceux qui sont ligotés à celle-ci

si
pour la même vitesse
les gens qui courent au dessus
se nourrissent de l'illusion de la liberté
ceux qui courent
dedans
vivent avec la certitude de la prison

quant à ceux qui sont attachés à la roue
immobiles
ils sont condamnés
à tourner
à l'aveugle
en même temps qu'elle
los humanos se dividen
en tres categorías de ardillas
aquellos que corren en el interior de la rueda
los que corren por encima
y los que están apegados a ella

si
por la misma velocidad
la gente que corre por encima
se nutre de la ilusión de libertad
los que corren adentro
viven con la certeza de la cárcel

pero aquellos que
inmóviles
están apegados a la rueda
se ven condenados a girar
a ciegas
con esa

0 comentarii

Publicitate

Sus