07.02.2020
Vântul şuieră, iar General Motors
anunţă falimentul. Îi vor urma alţii.
Lock-out şi strângere din dinţi.
Aşa că nu mai pune întrebări, când atâtea cuvinte
sunt fără acoperire. Unde eşti
încetează a mai fi o întrebare
în noua gramatică a fricii. Dealerul
ţi-a respuns revendicările
ocupat cu jocul de scrabble,
având straja legii în buzunar.
Rezerva şi aşa se împarte între
acţionarii din cea mai nouă categorie,
modelul trei mii x
Unde eşti? Doamnelor,
domnilor începem calculele.
Date luate din plafon. Din adâncime
suflul cuvintelor defrişate. Copacul
pe care l-a doborât vijelia ieri
pare ca o trecere
lăsată de izbelişte multă vreme. GPS-ul
te va conduce. Îţi va spune
unde eşti.

(în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 martie 2020, curatorul acestei rubrici este poeta Ioana Ieronim)

0 comentarii

Publicitate

Sus