17.12.2021
Lumea se va trage-nainte prin istorie fără noi
Părăsind întrecerea poveştilor ca să zburăm acasă
Vom fi stele căzătoare în ochii celor ce privesc
De pe ţărmul suferinţei şi dezolării
S-ar putea să vedem alcătuirea fiinţei cu mintea-nspicată
Şi să aflăm de ce jumătate din lume poartă
Luptă dreaptă pentru stăpânii cei nesătui
Iar jumătatea cealaltă drege lucrurile cu fumul
Focurilor de sub ceaune, întâlnirile iubiţilor
Munca omului iscusită şi grea -
Poate atunci, dragul meu ticălos
Ne vom regăsi în împletirea atemporală a respirării
Vom sta sub pomi la umbra durerilor pământeşti
Privind cum hienele se adapă în ploaie şi râd.

(în perioada 1 octombrie 2021 - 31 decembrie 2021, curatorul acestei rubrici este poeta Ioana Ieronim)

0 comentarii

Publicitate

Sus