04.06.2022
Fetița apucă scara rulantă a curcubeului și urcă deasupra orașului mic ca o gâză și a norilor ca o spumă de afine, până dădu cu capul de cer. Deschise chepengul, puse un genunchi și urcă. Ce apă aici, cineva a uitat robinetul deschis, chicoti, cătând să nu-și ude șosetele. Și-l închise. Pe dată apa dispăru și cerul se făcu brumăriu. Un pește apărut din senin o mustră. Aici nu-i de joacă, trebuie să ținem cerul azur până apare seara, pasărea cu aripi mari cât orizontul. Și-i făcu semn să asculte.


Ficțiuni Reale este un proiect colectiv, inițiat în 2013, de Florin Piersic jr. În urma apariției unui volum de povestiri la editura Humanitas, conceptul Ficțiuni Reale a continuat să existe, ca grup pe Facebook. (În iunie 2022, grupul are 8.500 membri.) Autorii scriu povestiri ultra-scurte, limitându-se la 500 de caractere - un exercițiu de flash fiction a cărui temă se schimbă aproape în fiecare zi. Coordonatorii grupului sunt Florin Piersic jr., Gabriel Molnar, Răzvan Penescu și Luchian Abel. (Desen de Adrian T. Roman.).

0 comentarii

Publicitate

Sus