29.01.2023

în lumea orbilor, chiorul e un profet clar-văzător
în lumea ologilor, șchiopul e campion - alergător
în cea a muților, bâlbâitul e un bogat orator
în lumea analfabeților, poetul este ucis ca trădătordans le monde des aveugles le borgne est le clairvoyant prophète
dans le monde des culs-de-jatte, le boiteux, est champion - coureur
dans le monde des muets, le bègue est un riche orateur
chez les analphabètes, le traître à abattre à tout prix, c'est le poète

*
en el mundo de los ciegos el tuerto es el clarividente profeta
en el mundo de sin piernas el cojo es el campeón corredor
en el mundo de los mudos, el tartamudo es un rico orador
en el mundo de los analfabetos, matan, como traidor, al poeta

*
nel mondo dei ciechi il guercio è un chiaroveggente profeta
nel mondo dei senza gambe lo zoppo è campione corridore
nel mondo dei muti, il balbuziente è un ricco oratore
nel mondo dei illetterati, uccidono, come traditore, il poeta

*
in the world of the blind, the one-eyed is clairvoyant prophet
in the world of the legless, the champion-runner is one-legged
in the world of dumb, the stutterer is a rich orator
in the world of unlettered, the poet is executed as a traitor

*
в мире слепых, одноглазый - ясновидец и пророк
в мире безногих, чемпион бегунов - одноног
в мире немых, заика читает ораторам урок
в мире неграмотных, поэта казнить всегда срок

0 comentarii

Publicitate

Sus