25.06.2008


FOTBALUL ECUMENIC (I)
Mahomedanii turci şi lutheranii
germani (din care-s şi catolici, unii)
întrece-se-vor, mâine,-n clarul lunii
(aşa-zicând!), cu argumente stranii

pentru mai vechiul cler (iar numai fanii
aminte mai aduce-vor, când unii,
când alţii, sau de-a valma, ca nebunii
răcnind şi ocărându-se, - de anii

vr'unui Jihad, al vr'unei Cruciade), -
întrece-se-vor, deci, prin dribling, pase,
lungi şuturi peste zid, plonjoane-n poartă,

fie şi dacă unul tot mai cade
de parcă ar păzi Sublima Poartă, -
iar nu cea mai banală dintre plase.


Heil, Deutschland! Haydi, Turkia!

0 comentarii

Publicitate

Sus