29.05.2010
Dilema Veche, aprilie 2010
E vremea, e ora, e clipa pentru a ridica în slăvi - după un atît de cumplit cult al personalităţii - micile cuvinte, cele care în viaţa lor n-au fost scrise cu majuscule, niciodată încoronate cu literă mare în cap, cu atîtea substantive megalomane, totdeauna furnicînd în frazele oricît de lungi sau oricît de scurte, dar fără de care nici o frază (proustiană sau rebrenistă) nu ar trăi, cuvinţelele acelea mărunţele numite conjuncţii, adverbe sau şi una şi alta, de o energie incomensurabilă în construcţia celei mai dificile minuni: o propoziţiune perfect gramaticală.

Slavă, întîi de toate, conjuncţiei dar, aceea care - aşa cum Gombrowicz a descris-o ca nimeni altul şi nu e nimic de adăugat - de cum apare într-o prop. "dă viaţă imediat ideii".

Slavă lui însă, pe care geniul calamburghez al lui Oscar Lemnaru l-a definit, în raportul său cu dar-ul vital, într-o seară, la Mogoşoaia, spunîndu-i cuiva bine încoţopenit în trufiile sale: "Dragul meu, toată lumea are un dar, dumneata ai un însă."

Slavă adverbului cînd, care - nabab în bogăţia sa de sensuri - îşi poate permite chiar luxul să se repete în fastul melancoliei produse de un "din cînd în cînd".

Slavă conjuncţiei (dar şi prepoziţiei) fără - aceea care ne dă, aproape paralizant, conştiinţa limitelor şi a micimilor în care ne zbatem, strălucindu-mi de mult, din copilărie, într-un titlu sfîşietor ca "Fără familie".

Slavă conjuncţiei totuşi, o minunăţie - în logica unui gînd - de importanţa oxigenului pentru plămîni.

Slavă conjuncţiei dacă - teribila, înfricoşătoarea, sublima, singura, probabil, care acceptă să apară însoţită de vocativul unui o, "o, dacă..." pentru a-şi îmblînzi cît de cît cruzimea cu care lucrează, peste tot, dar mai ales, în fotbal - pasiunea naţională.

Slavă conjuncţiei deşi, aceea care năzuieşte aproape eroic la o schimbare, la o inflexiune în diagnosticele şi concluziile fără de speranţă.

Slavă adverbului deja, care - oricît a fost de batjocorit ca o "vorbă venită de la jidani", deşi Larousse-ul precizează că vine din franceza veche (des ja) - deţine cea mai vibrantă melodie pentru a exprima trecerea timpului.

Slavă prepoziţiei după, care se ţine de mine şi de creionul meu enervîndu-mă la culme, eu încercînd s-o alung precum Charlot, un cîine de pripas, dar ea nu şi nu, dovedindu-se de neînlocuit cu o insistenţă, aş zice, feminină.

Slavă adverbului tocmai, cel care ne dă iluzia - dragă neamului nostru - că putem ocoli, pe româneşte, tot ce-i precis şi exact în străineză (o nouă viaţă şi o veselă muzicalitate dîndu-i regionalismul tomnai în dicţia atroce a ultimului nostru dictator).

Slavă adverbului (dar şi conjuncţiei) cum, capabil să procreeze în complicatul precum şi în inefabilul cumva.

Slavă adverbului atunci, care de cîte ori se impune o face cu vigoarea unui piton de oţel înfipt în roca muntelui necunoscut pe care-l urcăm, frază cu frază; nu te poţi juca nevinovat cu atunci şi, mai ales, cu atunci cînd...

Slavă adverbului doar, de o senzualitate indicibilă cînd, lipindu-se de fără, se colează şi cu "poate", dîndu-ne acea erecţie a siguranţei de sine în "fără doar şi poate".

Slavă lui chiar - după simţurile creionului meu, cel mai energizant dintre adverbe.

Slavă conjuncţiei ci, singura pe măsura forţei vitale din dar, cu aspectul ei de vrăbiuţă în jungla oricărei fraze, degajînd însă cu piuitul ei, energia unor adversative cu care inteligenţa înfruntă tot ceea ce prostia, cît un dinosaur, confundă.

Slavă adverbului (şi conjuncţiei) decît, fără de care nu putem stabili nimic pe lumea asta.

Slavă adverbului de o mîndră concizie aşa, care, totuşi, în frivolitatea lui, precum atîţia preşedinţi şi şefi dornici să se audă cît mai des, îşi îngăduie a se compromite prin aproximaţia dintr-un aşa şi aşa; dar omul îşi revine - căci care cuvînt nu e un om? - atunci cînd decretează un straşnic aşadar.

Slavă conjuncţiilor căci şi fiindcă, neodihnite în voluptatea lor sfîntă şi plicticoasă de a bate capul.

Slavă adverbului de liniştită superioritate umană asupra naturii, acelui fireşte, cel care îmi dă avînt pentru ca să-l ridic din conjuncturalul dispreţ în care, pe nedrept, este ţinut deci, insuportabilul adverb deci, imposibilul deci, inutil hulitul deci de care nu vom scăpa în decii decilor.


Text citit la festivitatea de decernare a premiilor Observatorului cultural şi încheiat cu urarea de neuitat a Titei Chiper: "Tandreţe şi desăvîrşire!".

0 comentarii

Publicitate

Sus