29.08.2010
Şi dacă barba ar creşte direct din creier?
Cu cât creşte barba cu atât să se împuţineze oare materia cenuşie?
Şi dacă barba este roşie să vrea oare asta să însemne că şi materia cenuşie e roşie? Sau rănită? Sau vopsită ca un ou de Paşte? Şi barba albă să fie un semn că s-a albit mintea? Şi daca e căruntă şi creaţă să fie semn că ai mătreaţă-n creieri? Şi dacă omul cheleşte în timp ce barba-i tot creşte să tragă oare concluzia că matematic vorbind părul din cap este invers proporţional cu cel de pe o faţă de ţap?

Ca să nu avem a răspunde la toate aceste nelinişti existenţiale hai mai bine să ne bărbierim.

***

Et si la barbe poussait directement du cerveau ?
Plus la barbe pousserait et plus la matière grise diminuerait ?
Et si la barbe est rouge cela veut dire que la matière grise est rouge aussi ? Ou blessée ? Ou bien peinturlurée comme un œuf de pâque russe ? Et la barbe blanche serait un signe que la cervelle aurait blanchi ? Et si la barbe est crépue mais parsemée de poils blancs cela voudrait-il dire que le cerveau est plein de pellicules ? Et si l'on devient chauve pendant que la barbe nous pousse cela voudrait dire que mathématiquement parlant les boucles de la tête seraient inversement proportionnelles aux poils d'une tête de bouc ?

Pour ne pas avoir à répondre à toutes ces inquiétudes existentielles allons plutôt nous raser.

***

¿Y si la barba creciera directamente del cerebro ?
¿ Más la barba crecería y más la materia gris disminuiría ?
¿Y si la barba es roja esto quiere decir que la materia gris es también roja ? ¿O herida ? ¿O pintada como un huevo de Pascua ruso ? ¿Y la barba blanca sería un signo que los sesos habrían blanqueado ? ¿Y si es solamente crespa y salpicada con pelos blancos esto querrá decir que el cerebro estaría lleno de caspa ? Y si quedamos pelados mientras que la barba nos crece esto querrá decir que matemáticamente hablando los pelos de la cabeza serían inversamente proporcionales a los de una peluda descabellada cara de mono ?

Para no tener que responder a todas estas inquietudes existenciales vayamos más bien a afeitarnos.

0 comentarii

Publicitate

Sus