23.07.2011
Zborul spre sud
de Simona Cratel şi Nicolae (fiul ei, 9 ani), după o idee de Nicolae

A fost odată o barză care-şi dorea să fi putut zbura în ţările calde. Era iarnă, hrana era puţină, îi era foarte frig şi pe deasupra nu avea nici măcar un prieten. Trăia în singurătate pe un câmp vast, pe care nu era nimic de văzut sau de făcut, căci toate celelalte animale intraseră în hibernare.

Din fericire, într-o bună zi s-a întâmplat ceva ce ea nu mai spera să se întâmple: văzu venind spre ea un alt exemplar al speciei sale. Mai să nu-şi creadă ochilor. Fără să ofere explicaţii de unde apăruse aşa pe nepusă masă, ce mai făcea în acel loc îngheţat când toate celelalte berze erau de mult plecate, i-a zis pur şi simplu, de parcă i-ar fi putut citi gândurile:
"Vino, haide să zburăm împreună spre sud."

Barza noastră a zis:
"Nu pot, pentru că nu ştiu să zbor."
"Atunci sari în spinarea mea. Te port eu până acolo."
"Foarte drăguţ din partea ta, dar asta nu cred că ne duce prea departe. Oare n-ar fi mai bine să mă înveţi să zbor?"

Barza nou-venită a privit-o cu atenţie pe noua sa cunoştinţă, întrebându-se dacă este asta cu adevărat posibil, căci acea barză era foarte mică de statură şi avea doar jumătate din cele o mie de pene pe care ar fi trebuit să le aibă o bază normală.

Apoi spuse:
"Bine, hai să încercăm."

În următoarele trei ore, treaba merse nu tocmai rău, barza noastră reuşind să ajungă până la cinci metri înălţime, dar când se prăbuşi pe un lac îngheţat, înţeleseră amândoi că încercările lor s-ar putea să fie zadarnice.

Barza care nu putea să zboare fu nevoită să admită:
"Nu voi fi în stare niciodată să zbor o întreagă zi."

Cealaltă se gândi că probabil aşa e, dar nu spuse nimic. Încercă să îşi dea seama ce făcea greşit, cum poate fi învăţat altcineva să zboare. Cum au făcut oare părinţii săi asta când ea era mică?

Merseră o bucată de vreme în tăcere, amândouă dezamăgite. Nu aveau să reuşească, nu-i aşa? Cea sănătoasă ar fi trebuit să zboare spre ţările calde şi să nu mai privească niciodată înapoi. Ce era de făcut? Să rămână amândouă acolo şi să moară de foame şi frig? Merseră mai departe, amândouă adâncite în propriile gânduri, încercând să găsească cea mai bună soluţie. Venise timpul să accepte adevărul şi să se despartă, dar nici una din ele nu avea curajul să spună asta cu voce tare.

Exact când una din ele s-a hotărât totuşi să vorbească, barza cea mică şi pricăjită văzu ceva în faţa sa. Tocmai erau undeva în apropierea unei păduri şi ceva răsărea din pământ la mică distanţă de locul unde se aflau.
"Ce-i acolo? E cumva un Trifoi cu Patru Foi?"

Priviră amândouă uimite. După o vreme, barza cea mare spuse:
"Ce mai stai? Du-te şi rupe-l şi pune-ţi o dorinţă."

De îndată ce rupse trifoiul, acesta începu să vorbească:
"Pune-ţi o dorinţă şi eu ţi-o voi îndeplini."
"Ăăăăă... Dorinţa mea este să primesc trei dorinţe."

Atunci din trifoi explodară raze de lumină, se învârti în aer şi după maxim un minut, dispăru complet.

Nedumerită, barza nu ştiu exact ce să facă, aşa că rosti cu voce tare, nesigură că asta e ceea ce trebuie să facă:
"Dorinţele mele sînt aşa: unu, să am o dimensiune normală pentru o barză, doi, să am toate penele şi trei, să pot zbura."

În acel moment, deveni el însuşi un bulgăre de lumină aproape orbitoare, şi după ce fu complet înghiţit de această gogoaşă de lumină care îşi avea obârşia chiar în el, reveni încet la vechea sa formă... deşi nu tocmai.
"Uau, incredibil", exclamă cealaltă barză, care acum era mai mică de înălţime. "Ai devenit mult mai mare, şi ai... zece, o sută, cinci sute, o mie... ai tot numărul de pene! Dar stai, stai puţin! Ce este asta?"
"Ce anume?"
"Ai o pană în plus la aripa stângă şi este de aur!"
"Hmmm... Poate s-a pus pulberea de aur de pe Trifoiul cu Patru Foi pe mine."
"Nu, nu, ai cu adevărat o pană de aur!"
"Atunci trifoiul s-a transformat în pană şi a crescut pe mine...?!"

Se mai mirară pentru o vreme, studiară pana de aur din toate unghiurile posibile şi când se plictisiră în sfârşit, una din ele zise:
"Hai, ce mai stăm! Să zburăm spre sud!"

Zburară cinci zile fără întrerupere.
Toate păsările care zburau pe lângă ele se minunau. Toate îşi strigau una alteia: "Priveşte! O barză cu o pană de aur!"

După aceste cinci zile, se hotărâră să facă o pauză. Aterizară pe acoperişul unei case şi rămaseră acolo ca să admire oraşul de sus. Nu ştiau cu exactitate unde se găsesc, dar se bucurară de priveliştea minunată. Mai ales barza cu pana de aur, care până acum nu zburase niciodată, era încântată peste poate. Pentru ea, totul era nou.

Când începură să vorbească, barza care putuse din totdeauna să zboare îşi lăudă prietena:
"Bravo! Ai reuşit!"

Desigur că aceasta era foarte mândră. Când vru să răspundă, observă că surata sa tocmai încerca să-i smulgă pana de aur.
"Hei, ce faci acolo?"

Cealaltă admise ruşinată:
"Vreau şi eu să am aşa o pană extraordinară!"
"Caută-ţi şi tu una. Nu o fura pe a mea. Hoaţă de pene ce eşti!"

Jignită, barza se hotărî să facă de acum un drum pe cont propriu şi să găsească şi pentru sine un Trifoi cu patru Foi.

În acea noapte, zbură barza cu pană de aur pe ultima distanţă care-i mai rămăsese până în ţările calde şi ajunse într-adevăr acolo cu bine.

Cealaltă barză căută o vreme în zadar un Trifoi cu Patru Foi. Zbură din ce în ce mai departe, ateriză pe câmpuri, pe margini de străzi, garduri, lângă gospodării ţărăneşti, dar nu renunţă nici un moment. Prietena sa îşi dorise să zboare şi uite că dorinţa sa se împlinise. Dorinţa ei de ce nu s-ar fi îndeplinit? Dorea să aibă o pană de aur!

Căută sub maşini, sub straturi putrezite de frunze, chiar şi în pădure, dar nu avu curajul să se aventureze prea a adânc în ea.

Până la urmă găsi un trifoi! Era galben-auriu cu puncte roşii. Fugi lacomă spre el şi-l rupse. Cumva nu observase punctele roşii. Atunci trifoiul spuse:
"Ce ghinion doreşti să ţi se întâmple?"
"Ghinion? Cine îşi doreşte să i se întâmple un ghinion?"
"Hei, atunci plantează-mă la loc, căci eu sînt un Trifoi de Ne-Noroc. Şi încearcă să reţii asta."

Atunci plecă mai departe. Nici nu observă că foarte curând ajunse pe marginea craterului unui vulcan. Când îşi ridică ochi şi îşi reveni din şoc, realizând unde ajunsese, observă de partea cealaltă a craterului un Trifoi cu Patru Foi. Câtă bucurie! Când ajunse la el înconjurând craterul, îşi dădu seama că nu ştie cum să îl rupă, având în vedere că era aproape de lava încinsă a vulcanului care stătea să erupă. Până la urmă frânse o ramură dintr-un copac aproape carbonizat şi cu ajutorul acesteia, rupse trifoiul.

În acel moment, trifoiul se trezi la viaţă, începu să lumineze de jur împrejurul său şi din acest gogoloi de lumină, o voce spuse:
"Pentru că m-ai lăsat aşa de mult la marginea vulcanului, primeşti o singură mică dorinţă spre îndeplinit. Care este aceasta?"

Barza se gândi o vreme, pentru că sincer vorbind avea de toate şi nu ştia ce să-şi dorească, apoi îşi dădu seama care este singurul lucru care-i lipsea:
"Vreau să ştiu unde este prietenul meu."

Trifoiul îi îndeplini dorinţa, desigur, apoi ateriză ca pană de aur pe aripa ei cea dreaptă. Dar pentru că stătuse aşa de mult în apropierea lavei încinse, avea o culoare roşiatică. Din păcate deveni în următoarele clipe din ce în ce mai roşie şi începu chiar să ardă. Barza, disperată, nu ştiu ce-i de făcut. Prima idee fu să zboare spre un lac, dar întreaga apă din lac nu fu îndeajuns să-i aline rana aceea, aşa că zbură spre o mare. Apa din mare fu destulă să stingă pana care ardea, dar după ce focul se opri, locul începu să-o mănânce îngrozitor.

Atunci îşi spuse: "Trebuie să zbor neapărat spre Sud, căci acolo există o insulă care se numeşte Insula Tuturor Leacurilor, întrucât acolo există leacuri pentru toate bolile şi suferinţele din lume. Iar acolo îl voi întâlni şi pe Aurilă." Aşa o numea acum pe barza cu pana de aur.

Când ajunse acolo, era de-a dreptul epuizată. Înainte de a adormi, luă însă medicamentul, iar de dimineaţă, nici urmă de mâncărime. Zbură de îndată, cu forţe noi, spre insula de alături, care se numea Insula de Alături, locul unde se afla acum Aurilă. Iar revederea se petrecu în mare bucurie.

Sfârşit

Der Flug nach Süden
von Simona Cratel und Nicolae (9 Jahre alt)

Es war einmal ein Storch der sich wünschte im warmer Süden hinfliegen können. Es war Winter und er verhungerte, erfror, und dazu hatte auch keine Freunde. Er lebte ganz alleine auf einem leeren Feld. Alle andere Tiere machten gerade ihrem Winterschlaf.

Eines Tages pasierte etwas unerwartetes. Es war so: vom irgendwo kam ein anderer Storch angewatschelt. Einfach so, ohne weitere Erklärungen zu bieten, was er noch so spät in Winter hier machte.

Sagte nur:
"Komm, flieg mit mir in den warmen Süden."

Der kleine Storch antwortete:
"Nein, ich kann nicht. Weil ich nicht fliegen kann, verstehst du?"
"Dann hüpfe auf mein Rücken. Ich werde dich nach Süden tragen."
"Sehr nett, lieber bring mir fliegen bei."

Der andere Storch dachte darüber nach ob er ihn wirklich fliegen beibringen kann, weil er sehr klein war, und hatte ungefähr die Hälfte von 1.000 Feder die normalerweise ein großer Storch hat.

Da sagte er:
"Na gut, ich wird´s versuchen."

In den nächsten 3 Stunden, klappte es nur 5 Meter hoch und stürzte der Storch in eine halbe Stunde auf einem gefrorenes See ab.

Gleich als er aufgekommen war, sagte er:
"Ich werde es nie ein ganzen Tag oder noch mehr in der Luft verbringen können."
Der andere dachte dass es vielleicht so ist, aber sagte nichts. Er brauchte mehr Zeit darüber zu denken wie man ein anderen fliegen beibringen könnte. Wie haben seine eigene Eltern das gemacht wenn er noch klein war?

Sie gangen ein Stück zu Fuß, beide gedemütigt. Das würde nie klappen, oder? Der eine sollte vielleicht einfach nach Süden fliegen und nicht zurück schauen. Was konnte man machen? Beide da bleiben? Sie gingen weiter, in ihre eigene Gedanken versunken. Es war die Zeit die Wahrheit zu akzeptieren und voneinander zu trennen, aber keiner hatte genug Mut etwas zu sagen.

Genau wenn einer was sagen wollte, sah der andere etwas vor ihn.
"Was ist denn das? Ist es etwa eine Zauberblatt Blume?"
Sie guckten erstaunt.
Nach einer Weile, sagte der große:
"Rupfe sie ab und wünsche dir etwas."
Der kleine Storch hörte und rupfte die Blume ab. Sofort sagte die Blume:
"Du hast einen Wunsch frei. Wünche dir etwas!"
"Ich wünsche mir zwei Wünsche."
Da leuchtete die Blume gigantisch hell und schwebte hoch in der Luft. Nach einer Minute war die Blume verschwunden und der kleine Storch hatte zwei Wünsche auf Lager.

"Ich wünsche, ich wäre ein größer Storch, zweitens dass ich mehrere Feder habe und drittens dass ich fliegen kann."
Er leuchtete ganz hell und wurde kurz danach langsam zurück in seine normale Farbe.

Da sagte der andere Storch, der jetzt für ihn nicht mehr so groß war, sondern ein bisschen kleiner:
"Waw, du bist größer geworden, und zehn, ein hundert, fünf hundert, ein tausend, die gesamte Feder anzahl hast. Doch, was ist das?"
"Was?"
"Du hast ja ein Feder zu viel am linken Flügel und sie ist in einer andere Farbe als Schwarz oder Weiss. Sie ist Gold."
Da sagte er:
"Wahrscheinlich ist das gold der Blume an mich dran."
"Nein, nein, du hast eine Feder aus Gold."
"Dann ist diese Blume eben an mich dran gewachsen."

Sie wunderten sich noch eine Weile, untersuchten die Feder von alle möglichen Winkeln, und als sie fertig damit waren, sagte einer:
"Los, fliegen wir jetzt nach Süden!"

Sie flogen fünf Tage ohne Unterbrechung. Alle Zugvögeln die vorbei flogen haben alle erstaunt. Alle haben geruft: "Sieht nur! Ein Storch mit einer goldenen Feder!" Nach diesen fünf Tagen, entschieden sie sich eine Pause zu machen. Landeten auf dem Dach eines schönen Hauses und blieben eine halbe Stunde da um die Stadt von oben zu sehen. Sie wussten zwar nicht wo sie sich befinden, aber sie freuten sich über die schöne Aussicht. Besonders der Goldfederstorch, der nie so einen langen Ausflug bis zu diesen Augenblick machen konnte, war sehr neugerig und aufegergt, aufgeregter als sonst.

Als sie redeten, sagte der zehn centimeter kleinerer Storch:
"Spitzen Leistung!"
Unser Storch war voller Stolz. Aber jetzt bemerkte er sofort dass der andere Storch die goldene Feder abreisen wollte.
"Was tust du da?"
Der andere Storch gab zu:
"Ich will auch so eine schöne Feder haben."
"Sucht dir selber eine. Klau meine nicht. Du Federbandit."
Da dachte der andere Storch beleidigt und machte sich auf dem Weg sich selber eine zu suchen.

In dieser Nacht flog der Storch mit der goldenen Feder in den warmen Süden und kam wiklich da an.

Der andere Storch suchte vergeblich nach einer goldene Blume. Flog weiter und weiter, landete auf Felder, auf Straßen Ränder, Zäune und hinter Bauernhöfe, und gibte nicht auf. Suchte unter Autos, unter verfaulte Blätterschichten, sogar im Wald, aber traute sich nicht zu weit in ihm.

Schließlich fand eine goldene mit roten Punkte, irgendwo auf einem Hügel. Da rannte er zu ihr und riss sie ab. Er hatte die roten Punkte nicht gesehen. Da sagte die Blume:
"Welches Unglück soll dir geschehen?"
"Nicht mir. Ich will Glück."
"Dann pflanze mich wieder ein und suche weiter, weil ich eine Unglücks Blume bin. Merke dir dies."

Da gang er weiter. Er bemerkte nicht dass er bald beim einem Vulkan Krater ankam. Sah er auf der andere Seite des Vulkans Kraters eine goldene Blume, doch er wollte sie nicht hollen, denn sie war fast an der Lava, und sie glühte schon richtig Rot. Dann hatte er eine Idee sie zu hollen. Er flog auf die andere Seite des Vulkans und kletterte auf eine verkollten Baumstamm hoch. Reißte den schwabbeligen Ast aus der Erde und machte daraus ein warmes Holz seil. Mit den ziehte er die Blume hoch.

Da wachte diese auf und leuchtete hell. Sagte:
"Weil du mich so lange in Vulkan gelassen hast, hast du nur ein einzigen Wunsch frei."
Da überlegte er ganz lange und sagte:
"Ich will nur wissen wo mein Freund ist."

Die Blume erfühlte diese Wunsch und landete als goldene Feder auf sein rechten Flügelbein. Aber weil diese Blume fast in der Lava war, wurde diese Feder-Blume rötlicher und rötlicher und rötlicher. Heißer und immer heißer. Da verbrannte diese. Der Storch wusste nicht was zu tun war, und flog zu einem Teich. Doch dieses Wasser reichte nicht die Feuer-Wunde zu löschen und flog er sofort zur Meer. Das Wasser reichte, doch als die Wunde erlischt, juckte die Wunde völlig.

Da sagte er sich: "Ich muss nach Süden fliegen, weil es dort eine Insel gibt, die Heilmittel Insel heißt, wo es alle Heilmittel der Welt gibt. Und ich werde dort auch Goldie treffen."
Er nannte jetzt sein Freund wegen der goldenen Feder so.

Als er dort angelangt ist, war er voll erschöpft. Vor dem Schlafen nahm er noch die Medizin. Am nächsten Morgen juckte es nicht mehr und flog er sofort auf die neben Insel, namens Neben Insel, wo Goldie jetzt war.

Ende

*****

/Simona és Nicolae Cratel műve: Zborul spre sud  / Repüljünk délre. A mű alapgondolata Simona fiától a 9 éves  Nicolaetól származik./

Volt egyszer egy kis gólya, aki szeretett volna elrepülni a déli meleg országokba. Tél volt, élelem kevés,fázott és még egy barátja sem volt. Egy nagy rét közepén éldegélt, ahol nem volt sem semmi nézni, sem tenni való, hisz a többi élőlények mind téli álmukat aludták.

Egyik nap aztán, olyasmi történt, amire nem is számított: látja, hogy közeledik feléje egy másik egyed saját népéből. Semmi magyarázattal nem szolgált, hogy így hirtelen honnan került ide ebbe a fagyos világba, mikor már minden gólya elrpült melegebb tájakra, hanem így szólott egyszerűen, mintha csak kitalálta volna a másik gondolatát: "Gyere repüljünk el délre."

Gólyánk erre azt mondja:

"Nem lehet, nem tudok repülni."

"Akkor szökjél fel a hátamra. Én elviszlek odáig."

"Rém kedves tőled, de nem hiszem, messze jutnánk így. Nem lenne jobb, ha megtanítanál repülni?"

Az újonan jött gólya alaposan szemügyre vette frissen szerzett ismerősét, s azt kérdezte magában, vajon képes lesz-e rá , mert nagyon kicsike volt még, és tollai sem érték el még a kötelező milliónak sem a felét.

Mégis így szólt:

"Rajta, próbáljuk meg!"

Az elkövetkező három órában a lehető legrosszabbúl mentek a dolgok, a mi gólyánk alig öt méter magasra bírt felrepülni, aztán leszállt a befagyott tóra, így mindketten megértették, hogy a kísérlet kudarcba fulladt.

A repülni nem tudó gólya kénytelen volt beismerni:

"Soha sem leszek képes egész nap repülni."

A másik is azt gondolta, hogy ez így van. Törte a fejét, hol ronthatták el a dolgot, és hogy miként lehetne megtanítani a másikat repülni.  Vajon a szüleik hogy csinálták, amikor ő még kicsi volt?

Csöndben mendegéltek tovább, elmerülve keserű gondolataikba. Nem sikerülhet, ugyebár? Az egészséges el kell repüljön melegebb tájakra, és ne nézzen sohasem hátra. Mit tegyen? Maradjanak itt mindketten és haljanak éhen, vagy fagyjanak halálra? Mendegéltek közben, mindegyik elfoglalva saját gondolataival, keresve a legjobb megoldást. Eljött az igazság pillanata! El kell vállniok egymástól, de egyiknek sem volt bátorsága ezt hangosan kimondani.

Mikor egyikük éppen elhatározta, hogy szóvá teszi a dolgot, az aprócska,t kicsi gólya, észrevett valamit maga előtt. Egy erdő közelében jártak, s látja, hogy nem mesze tőlük valami kibújt a földből.

"Mi lehet az? Csak nem egy Négylevelű Lóhere?"

Meglepődve nézték. A nagyobb gólya megszólalt:

"Mire vársz? Fuss oda, szakítsd le és mondd a kívánságodat!"

Ahogy a lóherét letépte, az megszólalt:

"Mondj egy kívánságot és én teljesítem azt!"

"Óóóó, az a kívánságom, hogy legyen három kívánságom."

 Ekkor a lóhere fellobbant, a fénycsóva körbekeringett a levegőben, majd egy perc alatt eltűnt teljesen.

A megzavarodott kis gólya nem tudta mit tegyen, hát hangos szóval kezdte mondani, de nem tudta, vajon jól teszi-e:

"A kívánságaim a következők: egy, legyek akkora, mint egy rendes gólya, kettő, legyen meg minden szál tollam, három, tudjak repülni!"

Ebben a szempillantásban ő maga is egy vakító fénygolyóvá alakult, s ez a fénygömb egészen el is nyelte, de származása mégis önmaga volt, aztán lassan-lassan visszanyerte a formáját... de nem pontosan.

"Ohó, hihetetlen!" - kiáltott a másik, aki termetre most már a kisebbik lett. "Sokkal nagyobb lettél, és van rajtad tíz, szász, ötszáz, ezer, egy millió toll! De várj csak! Mi ez?"

"Mi micsoda?"

"A bal szárnyadon eggyel több toll van, az pedig színaranyból van!"

"Hááát... Lehet a Négylevelű Lóhere szórt rám aranyport."

"Nem, nem, igazi arany tollad van!"

"Akkor a lóhere tollá változott, és rajtam nőtt ki?!"

Egy ideig még csodálkoztak, bámultaák az arany tollat előlről, hátulról, s mikor ezt megunták, egyikük így szólt:

"Hé, mit álldogálunk itt? Gyerünk, repűljünk el délre!"

Öt napig repültek megállás nélkül.

A melletük elhaladó madarak csak csodálkoztak. Mind azt kiabálták: "Nézz oda! Egy aranytollú gólya!"

Öt nap után megpihentek. Leszálltak egy háztetőre, s onnan gyönyörködtek a város látványában. Bár nem tudták, hol is vannak, de elkápráztatta őket a látvány. Különösen az arnytollú gólya, amelyik mostanáig nem tudott repülni, volt odáig, s vissza. Számára mindeez új volt.

A másik, aki mindig is tudott repülni dícsérte a tanítványát:

"Látod, sikerült!"

Persze, nagyon büszke volt rá. Mikor válaszolni készült, észrevette, hogy a másik ki akarja tépni az arany tollat.

"Hé te, mit csinálsz?"

Amaz szégyenkezve mondta:

"Szeretném, ha nekem is lenne egy ilyen különös tollam!"

"Keress magadnak te is! Ne ez enyémet lopd el. Te, tolltolvaj!"

Megsértődött a gólya, s neki indult egyedül, keressen ő is magának egy Négylevelű Lóherét.

Azon az estén az aranytollas gólya megtette az utolsó távot a meleg országokig és meg is érkezett rendesen.

A másik sokáig hiába kereste a Négylevelű Lóherét. Egyre messzebb és messzebb repült, leszállt a réteken, városszéli kertekben,falusi majorokon, de nem adta fel a reményt. A barátja lám, repülni akart, s vágya teljesült. Az övé miért nem? Úgy kívánt egy arany tollat!

Kereste kocsik alatt, korhadt falevelek alatt, az erőben, de félt oda beljebb merészkedni.

Végül csak talált egy lóherét! Aranysárga volt, vörös pettyekkel. Mohón leszakította, de a vörös pettyek elkerülték a figyelmét. A lóhere megszólalt:

"Milyen balszerencse történjen veled?"

"Balszerencse? Ki kívánna magának balszerencsét?"

"Akkor gyorsan ültess vissza, mert én a Nem-Szerencsés Lóhere vagyok. Jegyezd meg ezt jól!"

Így aztán tovább vándorolt. Egyszerre egy vulkánkráter peremén találta magát. Megdöbbent, ahogy felnézet, de a kráter túlsó oldalán felfedezett egy Négylevelű Lóherét. Micsoda öröm! Körbejárva a vulkánt látta, hogy semmiképpen nem tudja leszakítani a lóherét, mert az egészen közel van a forró lávához, mely éppen kitörni készül. Talált azonban egy elszenesedett faágat, s azzal csak sikerült eredményt elérnie.

Abban a pillanatban a Négylevelű Lóhere életre kelt, kezdett világítani maga körül, és ebből a fénygolyóból egy hang így szólt:

"Mivel olyan sokáig hagytál a láva mellett, csak egy picike kívánságodat teljesítem Melyik az?"

A gólya gondolataiba mélyedt, mert az igazat megvallva semmije sem hiányzott, de végül eszébe jutott az egyetlen dolog, amire vágyott:

"Szeretném tudni, hol van a barátom."

A lóhere teljesítette a kérést, s gólyánk jobb szárnyán kinőtt, egy arany toll. De minthogy sokáig a láva közelében tartózkodott a színe inkább vörösnek látszott. Sajnos egyre vörösebb lett, s már égetett is. A megrémült gólya nem tudta, mit tegyen. Első gondolata az volt, hogy belemerül egy tó vízébe, csakhogy ez nem képes enyhíteni a fájdalmát, s ezért a tengerre gondolt. Így is lett, a tenger kioltotta a tüzet, de utána kezdett a seb nagyon viszketni.

Ekkor így gondolkozott: "Mindenképpen el kell jutnom délre, mivel ott található a Minden Bajra Ír sziget, ahol enyhet találok szenvedéseimre, és még rátalálhatok Aranyosra is. Így becézte az aranytollú gólyát.

Kimerülten érkezett, de mielőtt nyugovóra tért volna, bevette az orvosságot, és láss csodát, reggelre elmúlt minden baja!

Újult erővel repült tovább az Egyszervolt sziget felé, mivel ott remélte megtalálni a barátját, Aranyost. Nagy volt ám az öröm, mikor végre tényleg találkoztak!
 

Vége

1 comentariu

  • Interesanta
    [membru], 23.07.2011, 22:53

    Parabola, pe-o idee de Nicolae :)!
    Ati pastrat deschis si culoarul varstei autorului ideii, tonul de poveste cu usor iz oriental (gen M.Y.), dar si conturul rotund al parabolei.

Publicitate

Sus