Ciprian Isac, Carla Duschka (concept grafic şi editorial)
Grafică fără computer. Litere. Desen, Relief, Volum
Atelierul de grafică, 2011
*****
Intro

Seria de cărţi graphicfront, pornită în 2010, cu un volum dedicat graficii utilitare tipărite, continuă cu această a doua carte, Litere. Desen, relief, volum, care strânge în 192 de pagini peste 700 de reproduceri cu tipuri de scriere în diferite tehnici, pe diferite suporturi, desenate, embosate, în basorelief sau volumetrice.

Ce vă propunem este de fapt decupajul unor obiecte din contextele lor şi semnalarea unui registru vizual din ce în ce mai puţin perceptibil. Avem două tipuri de imagine grafică: pe de o parte unul încă funcţional, din spaţiile publice, dar sufocat de nevoile omului contemporan (cabluri, antene, instalaţii de aer condiţionat etc.), pe de altă parte unul mai greu accesibil, din spaţiile industriale sau din arhivele unor muzee.

În aceeaşi idee cu primul volum, cartea aduce la vedere o diversitate de forme şi denumiri, reprezentative pentru perioada deceniilor '40-'80 din România, şi pune accentul pe un tip de demers simplu - acela al gândirii şi al execuţiei fără un computer la îndemână. Cel puţin în spaţiul românesc, tehnologiile moderne au dus mai degrabă la bulversare şi haos decât la o gândire constructivă, cu reale calităţi. Credem în continuare că dinamica zilelor noastre a redus în mare măsură creativitatea şi funcţionalitatea acestor reprezentări grafice.

Volumul nu se adresează doar graficienilor ori oamenilor interesaţi de design, signalistică, arte vizuale în general, ci conţine multă informaţie relevantă şi pentru sociologi, istorici, cercetători ai vremurilor Cortinei de Fier. Iar pentru cei foarte tineri, oferă exemple concrete şi ceva din atmosfera vieţii de zi cu zi a părinţilor lor. Fiind un material colorat şi interesant şi dincolo de spaţiul românesc, textele ca şi mesajele de pe diferitele materiale sunt integral traduse în limba engleză, la fel ca la primul volum.

În plus faţă de bogăţia conţinutului, vă promitem o lucrare frumoasă, plăcută la atingere şi răsfoit, bine tipărită şi bine legată, cu finisaje şi materiale de calitate.

Conţinut
Conţinutul cărţii este o selecţie din mulţimea obiectelor realizate manual, fără tehnici mecanizate de multiplicare (cu puţine excepţii): slogane, pancarte, tăbliţe de informare sau dirijare. Şi aici, ca şi în primul volum, dincolo de calităţile compoziţionale şi / sau cromatice, unele obiecte au fost arhivate pentru candoarea sau umorul lor - privite din poziţia detaşată a omului şi mai ales a tânărului de astăzi.
Spaţiul cărţilor fiind însă limitat, platforma www.graphicfront.ro pornită tot în 2010, aduce exemple vizuale suplimentare, oferind un mediu de exprimare şi de informare mai generos.

Capitole
Cele trei mari capitole ale cărţii sunt:
Litere desenate
Litere în relief
Litere volumetrice

Fragmente din textele cărţii

Literă cu literă
(Ioana Gruenwald)

Daţi copiilor cât mai multe produse zaharoase! - chipul unei fetiţe bucălate şi zâmbitoare, înconjurată de multe feluri de prăjituri plutind prin aer mă întâmpina de fiecare dată când intram în cofetăria de la colţul străzii. Este, cred, primul afiş-îndemn pe care l-am silabisit. Aveau să urmeze mult mai multe şi mult mai puţin "apetisante".

Privind imaginile adunate în această carte, pot "să dau filmul înapoi", literă cu literă. În acele vremuri, mesajul era direct şi fără echivoc. Ţi se spunea să faci una sau alta. Nu ţi se sugera. Aşa cum părinţii noştri erau îndemnaţi să ne îndoape cu dulciuri, la fel şi muncitorilor din fabrici şi de pe şantiere li se făceau instructaje, li se dădeau indicaţii sau erau avertizaţi, totul într-un limbaj sever, dar extrem de accesibil "grupurilor - ţintă". Nici nu era loc de înflorituri atunci când trebuia să li se amintească mereu unor oameni - unii dintre ei aduşi peste noapte de la ţară la oraş - cum să muncească într-o fabrică sau pe un şantier.

Litera desenată, din primul capitol, este sprintenă şi jucăuşă, de fiecare dată altfel, doar era făcută de mâna omului! Nu se făcea economie la afişele de protecţia muncii: policromie obligatorie, înrămate, făcute din materiale rezistente, desene dinamice combinate cu mult text, toate erau gândite să sară-n ochi, să te înveţe, să te avertizeze sau să te mustre. Muncitorii, în funcţie de calificare, primeau uneori indicaţii elementare, "Folosiţi balustrada!", alteori migăloase, cum ar fi curăţarea strungului cu "peria, mătura, lopăţica şi cârligul", sau altele care ţineau de "însăşi natura umană" - "Atenţiune te trage la fund!", în cazul alcoolului, sau "Elementele graţiei feminine se etalează în afara fabricii" când cochetăria putea pune în pericol însăşi viaţa tinerelor muncitoare.

Privindu-le, îţi dai seama că toate aceste afişe aveau un rol, se muncea la execuţia lor, iar cei care le făceau aveau o calificare în acest sens. Lipseşte aerul de improvizaţie care se va instala ulterior, când şablonul va deveni opţiunea cea mai simplă.

Născută înainte de "marile prefaceri", Litera în relief era gândită să dureze, să dea totodată un aer de eleganţă şi identitate corporală, să semnaleze că, aici, cineva a gândit acea casă, şcoală, teatru, fabrică, în cele mai mici detalii. În oraşele mari, clădirile din anii '20-'30, mai păstrează numerele din fier forjat, inscripţiile cu numele constructorilor şi arhitecţilor, halele sau fabricile mai ascund sub zugrăvelile ulterioare numele încastrat pe frontispiciu. Te gândeşti fără să vrei la casele din Transilvania, cu anii şi numele proprietarului însemnate sub streaşină.

Dar iată că în anii '60 găsim literele în relief preluate şi folosite într-un mod mult mai eficient pentru firmele magazinelor şi firmelor de prestări servicii. Inscripţiile sunt bine încorporate în structura zidurilor, cei care se instalau acolo nu aveau nici ei gând de ducă. În schimb se renunţă cu bună-ştiinţă la denumirile personalizate, atât de frecvente în interbelic; firmele anunţă sec că putem beneficia de serviciile unor "cooperative de deservire", că putem cumpăra produse de galanterie, pantofi, bijuterii sau că putem intra într-o farmacie / frizerie / coafură / cofetărie etc.

Cea mai expusă intemperiilor şi răuvoitorilor îmi pare a fi Litera volumetrică. Făcute din fier, stucatură, plastic, p.v.c sau multe altele, aceste litere aveau să se dezlipească şi să cadă decenii mai târziu, lăsând în urmă nu o firmă sau o inscripţie, ci o structură ilizibilă şi urâtă. În cazul denumirilor de localităţi se pare că libertatea artiştilor locali era fără margine, de cele mai multe ori ele sunt de necitit în goana maşinii, cu litere viu colorate şi de toate mărimile, au un aer întotdeauna voit maiestuos, care contrastează invariabil cu materialele precare din care sunt executate. Decolorate, ciuntite, strâmbe, pot fi zărite mai ales pe litoral, reflectând cu destulă acurateţe starea acelor locuri.

Ce mai încoace şi încolo, luaţi această carte şi "daţi filmul înapoi", vă asigur că aveţi nevoie, pentru a vă aşeza mai bine în ziua de azi.

***
Alte fragmente

Caterina Preda - Propaganda zilnică invizibilă. Şablonul gândirii unice
[...] Dacă la începutul tranziţiei, preocuparea fundamentală este aceea de a se rupe de trecut, de a inova, gradual trecutul redevine interesant şi ca bazin estetic. Şi în cazul românesc, lipsa discernământului, reconversia trecutului fără preocupare pentru păstrarea calităţii estetice sau distrugerea fără noimă provoacă necesitatea recuperării unor repere estetice. Gradual, trecutul redevine într-o oarecare măsură frecventabil. Părţi, rămăşiţe ale sale sunt recuperate şi expuse sau incluse în decorul prezentului.

Rudolf Gräf - Litera şi arhitectura
[...] Obsesia pentru manifest se traduce în arhitectură prin necesitatea de a transmite un mesaj explicit şi lizibil. Textul scris devine o necesitate a comunicării către exterior şi marchează imaginea metropolelor moderne din ce în ce mai pregnant, transformându-le în spaţii scrise... Comunismul va înţelege în aceeaşi măsură calitatea propagandistică a textului în format macro şi îl va prelua în propriul repertoriu,... dar, spre deosebire de curentele moderniste, manifestul său îşi va auzi doar propriul ecou [...].Vezi un fragment în pdf din această carte aici..

Detalii tehnice
număr de pagini: 192, integral policromie
format: 16,5 x 23,5 cm
coperte: cartonate, hârtie: gălbuie offset clarex literatura ivory de 120 g/mp.
preţ: 62 lei
Echipa cărţii:
Texte: Ioana Gruenwald, Caterina Preda, Rudolf Graef, Mihai Tudoroiu
Fotografii: Ioana Rusu, Simona Sterca, Ciprian Isac
Alte fotografii: Ovidiu Hrin, Evelyne Krall, Şerban Bonciocat, Adrian Bulboacă, Ana Alexandra Blidaru, Samuel W. Onn, Benjamin Hickethier, George Turliu, Mihai Tudoroiu, Luciana Constantinescu
Prelucrare foto: Irina Colan, Arthur Tintu, Vili Păcureţu, Cristan Garcia
Traducere: Samuel W. Onn, Anca Rotar
Corectura: Nicoleta Mitrofan
Concept grafic şi editorial: Carla Duschka, Ciprian Isac

****

Atelierul de grafică vă invită sâmbătă, 26 noiembrie 2011, orele 19.00, la Café Verona (Librăria Cărtureşti, str. Arthur Verona, nr. 13-15), la lansarea celei de-a doua cărţi din seria graphicfront: Grafică fără computer. Litere. Desen, relief, volum.

Lansarea va fi însoţită de o mică expoziţie cu materiale reproduse în carte.

Parteneri: Muzeul Ţăranului Român, Fundaţia Cărtureşti, Centrul de carte germană Bucureşti, AFCN.
Parteneri media: Radio RFI România, Igloo Media, Radio România Cultural, Decât o Revistă, Metropotam, Şapte Seri, Liternet, revista Modelist.

0 comentarii

Publicitate

Sus