05.08.2016
Editura Herald
ÎNTREBAREA 1

Când m-adâncesc în gânduri, mă prinde-ntâi uimirea
şi mă întreb de-n-dată: ce oare e gândirea?

RĂSPUNS
M-ai întrebat odată: "Ia spune-mi, ce-i gândirea?,
căci adâncindu-i rostul, cuprinsu-m-a uimirea".
De la ce-i fals ea ştie despre adevăr să poarte.
Te face să contempli Supremul Tot în parte.
Iar înţelepţii lumii, în chip pătrunzător,
aşa au desluşit-o în scrierile lor:
Atunci când o idee se înfiripă-n minte,
ea mai întâi numită-i aducere aminte.
Şi dacă mai adâncă devine-acea gândire,
spun despre ea-nvăţaţii c-a-ajuns o tâlcuire.
Când bine rânduite gândirile se-arată,
atunci spun învăţaţii c-avem o judecată.
De n-ar primi gândirea divina îndrumare,
s-ar repeta pe sine apoi fără-ncetare.
Celui ce-i se vădeşte-Unitatea cea divină
de-ndată i se-arată a Domnului lumină.
Cunoaşterea cea pură de l-a iluminat,
pe Domnu-n orice lucru să-L vadă-i este dat.
Gândeşti drept când de lume desprinsu-te-ai deplin
şi-atunci te luminează doar fulgerul divin.

(din volumul Poeme Persane, Editura Herald, 2016)

0 comentarii

Publicitate

Sus