23.11.2018
Rezistenţa la neant

Vibrare a numerelor. Muzeu de aer rar.
Sângele anume
este făcut
pentru a mă lansa
într-un dans alb
o cută în cer.
Incertitudine, o, incertitudine!
Aveam un chip care semăna
cu o sămânţă
rezistând la neant.
Să mă renasc nu ştiu.
Doar dacă sângele ar fi compus din litere.

Rugă

Nu ai putea veni tu
omuleţule de aer?
În ceas orele stau atârnate
ca un liliac
Omuleţule de aer
luminos şi pur.

(în perioada 1 noiembrie 2018 - 28 februarie 2019, curatorul acestei rubrici este poeta Ioana Ieronim)

0 comentarii

Publicitate

Sus