13.05.2019
când am ajuns jos
i-am zis soră-mii
să îşi pună
mâinile la ochi

în faţa blocului
pe balustradă
se înmulţeau doi melci
al dracului de lent

ce să-i faci

nici măcar frunza
nu i-a mai acoperit
eu i-am şoptit soră-mii

*du-
te repede şi pune-
o la loc*
probabil au mers
trei luni
special
pentru frunza aia

toate lucrurile
parcă erau pe dos
de când i-am zis
hai ku mine
la tanti Margareta
să luăm
nişte pâine de casă

ne-am uitat
circa 40 de minute
scopul
poezia se scria
cu dâre de melc
pe balustradă

pentru apelul la ironie
se percepe taxa inversă
4,5 euro minutul
momentan abandonatul
nu poate fi contactat
vă rugăm aşezaţi

ne-am aşezat şi noi
pe balustradă
la distanţă de două zile
de mers de-al lor

- fiecare cu ale lui -
viaţa se întâmpla
la două zile distanţă de noi
cam cum se întâmplă
atunci când eşti pedepsit
peste weekend

am ridicat eu frunza
şi i-am închis gura soră-mii
încă aştepta verdictul
în cele din urmă
'mergem'

îmi notam totul
în carneţel
făceam paşi
pe de rost
era la două străzi de noi
tanti Margareta

când am ajuns
sor-mea a tăbărât în casă
încălţată
'tuşa
n-o să-ţi vină să crezi
am văzut doi melci care se iubeau

ne-a dat pâinea
şi
ne-a dat afară

peste 2 săptămâni
lucrul era deja consumat
poezia
nu mai avea niciun rost

- să fii poet
înseamnă să ai un cal
pe care să îl călăreşti invers
cu măiestria
unui călăreţ frontal
astfel încât toată lumea
să se uite la tine şi la armăsar
şi să se-ntrebe 'încotro?'
nicăieri, oriunde
mai întâi la tanti Margareta
după mai vedem
în sens invers
în vers
oricum e totuna -
 
nu mai avea niciun rost
poezia
lucrul era deja consumat
peste 2 săptămâni

ne-a dat afară
şi
ne-a dat pâinea

am văzut doi melci care se iubeau
n-o să-ţi vină să crezi
'tuşa
încălţată
sor-mea a tăbărât în casă
când am ajuns

tanti Margareta
era la două străzi de noi
pe de rost
făceam paşi
în carneţel
îmi notam totul

'mergem'
în cele din urmă
încă aştepta verdictul
şi i-am închis eu gura soră-mii
am ridicat eu frunza

peste weekend
cam cum se întâmplă
la două zile distanţă de noi
viaţa se întâmpla
- fiecare cu ale lui -

de mers de-al lor
la distanţă de două zile
pe balustradă
ne-am aşezat şi noi

vă rugăm aşezaţi
nu poate fi contactat
momentan abandonatul
4,5 euro minutul
se percepe taxă inversă
pentru apelul la ironie

pe balustradă
cu dâre de melc
poezia se scria
scopul
circa 40 de minute
ne-am uitat

nişte pâine de casă
să luăm
la tanti Margareta
hai ku mine
de când i-am zis
parcă erau pe dos
toate lucrurile

pentru frunza aia
special
trei luni
probabil au mers
*du-
te repede şi pune-
o la loc*

eu i-am şoptit soră-mii
nu i-a mai acoperit
nici măcar frunza

ce să-i faci

al dracului de lent
se înmulţeau doi melci
pe balustradă
în faţa blocului

mâinile la ochi
să îşi pună
i-am zis soră-mii
când am ajuns jos

0 comentarii

Publicitate

Sus