25.11.2005
Emil Brumaru
Submarinul erotic
Editura Cartea Românească, 2005


Ilustraţii şi copertă de Radu Răileanu*****

Amurgul evului mediu (I)


Yvonne Burgundia­i departe
Miroase­a praf trezit de ploaie
Bătrînul Dosto­mi dă din carte
Sfaturi ce sufletu­mi înmoaie
Cu tine să n­o fac de oaie
Yvonne Burgundia­i departe

Yvonne Burgundia­mi asmute
Inima­n spaţ spume­s castanii
Jucînd fin leapşa­ntre cucute
Crinii şi îngeri­mi spun du­te
Să­i pipăi coapsele şi anii
Yvonne Burgundia m­asmute

Yvonne Burgundia­i aievea
Pe hărţi ţinînd în ţinte Franţe
În van mi­e somnul în van veghea
Roua feroce­ţi roade stevea
Treptele turnul bolta clanţa
Yvonne Burgundia­i aievea

Yvonne Burgundia­i în perne
Motani dumineci orologii
Vai ne despart mlaştini eterne
Căleşti mor pîlpîie lanterne
Cocliţi de­amor trec inorogii
Yvonne Burgundia­i în perne


Amurgul evului mediu (II)


Singur, mai singur decît o lingură uitată­n sertare, mai singur decît pătrunjelul pus la uscat. Şi iată!, osînda din pivniţi începe: gîndaci sufocaţi de nisip, verze­ucise în putini, laptele cald prins murind sub smîntîni, dantelele doamnei paianjen scoase la licitaţie!!

Mi­am amintit de tărîţă, de raiul din şanţuri, de­amiază, mi­am amintit de o piatră frumoasă, de­o scară urcînd spre­un adînc leuştean, de păcura scursă pe linia moartă, de tenebrosul magiun. Glob de mărar – luxură a melcilor!!

Sufletele noastre erau putred de bogate­n delicii. Le ţineam ca pe nişte obiecte de porţelan, unul altuia, în mîini. Beam din ele licorile trupului, veşnic puternici, tandri pînă la cruzime.

Trandafir intim, albastru, al necugetării, crin descheiat, arpacaşuri catifelate; legume cu pleoapele umflate privesc din dorinţi. Asfinţeam printre razele tale subţiri...


Amurgul evului mediu (III)


1) O, cît de mult aş fi vrut să trăiesc în vremurile acelea odihnitoare cînd se credea că sîngele stă nemişcat ca o mlaştină în trupul nostru obscur. 2) Logodeam două fire de iarbă, pecetluiam căsătorii înrourate­n burlanele caselor vechi, iubeam doar flori lacome şi animale gălăgioase; totul creştea ca pentru a întîmpina o fiinţă de cristal, neponegrită de lumină. 3) Nicăieri n­am gustat cu mai aprigă patimă ca aici, în miezul unui crin de scînduri, AERUL! 4) Numai sfărîmînd în degete un melc uscat sau o păstaie umedă îţi poţi da seama de consistenţa tristeţii. 5) Din ceasul ei cu parfumuri clandestine – drept capace: valvele unei scoici perliere! – se insinua în mansarde aroma orei cinci. 6) O viespe lungă, pusă pe o capră de tăiat lemne, împărţită în mici butuci aurii cu o beschie bine ascuţită. Fragmentele se stivuiesc, în amurg, lîngă un zid de cărămidă. Mai tîrziu vom despica fiecare bucată în parte cu o secure străpezită în agrişe. Cu mănuşi pînă la coate, sub pelerine de paie scumpe, vom duce braţe uriaşe alături de sobele reci şi pustii, înainte de a aprinde focul să păstrăm un moment de jenă...


Amurgul evului mediu (IV)


1) Fructe uriaşe cu scaune­n ele (dar nu stătea nimeni!) se clătinau pe covoare, apăsau ferestrele largi, le spărgeau – oh!, trecătorii ucişi! Sîni glorioşi, fără stăpîni, somnolau pe paturi greoaie. Un pahar plin cu stofă suna înfundat. Tremuram: pe masă, în trăsurică de­amurg, trecea Yvonne de Burgundia. 2) Trenuri trebuiau să sosească. Pe peron ceferişti, elefanţi şi eleve mîncau portocale cu griş. Şi­un dulap lăcuit: ce regrete în sertare, ce surîs în mînere! Destinul mi se scurgea prin burlane de tablă, în bălii, la colţul caselor mov. 3) O, şanţuri obscure: purgatorii cu ierburi şi melci, fragede spaime, protoiereii de mîluri în brusturi străvechi! Rîmele moi mureau în cutii de chibrituri, poduri răscoapte aveau miezuri gustoase de lemn. Un heruv­mormoloc mă păzea lîngă uşile vaste de­oloi. 4) Săli de aşteptare cu miros adînc de harbuz! Iar în spatele gării cetatea pluşată a poştei, hîrdaie de leandri, cherestelele sacre! Uneori, în lumina ciudată a tufelor de chimion, filateliştii lipeau timbre pe fecioarele locului. 5) În dosul magaziei de cărămizi – cui să­i pese? – trăia un şezlong. Era viaţa lui. Ploaia pătrunsă în pînzele­n dungi, soarele ascuns în cuiele mari! Cădeau mere ovale, zemoase, cu viermi! Cărţile necitite, umflate de rouă, roase pe­ncetul de­omizi... Nici un gînd... Cîte tristeţi într­o singură vară!!


Suprema servitoareIncomparabilei Profira

O, servitoare, dulce servitoare
Din îngereasca mea copilărie,
Îţi miroseam cu lăcomie fusta
Plină de purici din bucătărie

Şi­ţi căutam chiloţii sub saltele
Ca să le sorb cerescul lor parfum,
Cu nara dilatată, cu ochi umezi,
Cu inima făcînd trans­bara­bum!

Sutienul tău mototolit şi acru,
Ham pentru ţîţa grea de arpacaş,
Îl sărutam, mi­l potriveam cu cîrpe
În magazii obscure de la Iaşi.

O, servitoare, dulce servitoare,
Cînd adormeai în terfe şi sudori,
M­apropiam de tine cu sfială
Să­ţi văd coapsele moi cu floci şi pori.

Aveai mamela bleagă cît ceaunul
Şi la mijloc cu sfîrcul urduros.
Ţi le­am zărit pe geam într­o amiază
Cînd să le speli într­un lighean le­ai scos.

Oh, părul gras, cu rădăcina tare,
Dat la culcare cu petrol lampant,
Înfierbînta în el orice agrafă.
Iar curul tău gigantic şi vibrant,

Cu bucile cum pernele şi roşii,
Purtat în rochii leoarcă de lături,
Ţi­l arătai, pe putini aplecată,
Punînd cu­nţelepciune murături!!!

 Ascultaţi în interpretarea autorului poezia Numărătoare pentru puştoaice şi babalîci (404 kb) aflată pe CD-ul ce însoţeşte acest volum.

0 comentarii

Publicitate

Sus