03.06.2023
Elena Sasu și Evelyn Popa sunt eleve în clasa a VII-a la Colegiul Național "Gheorghe Șincai" din Cluj-Napoca. Vă prezentăm între 1 și 5 iunie 2023, cinci proze ultrascurte scrise de ele în limba engleză, împreună cu traducerea în limba română. Textele au fost traduse împreună cu profesoara lor de limba engleză, Andreea Curte.

The rabbit hole

Nick opened the door and was surprised by what he saw. Standing, right in front of his face, there was a box. A brown wooden looking box.

He, not so gracefully, carried it inside to have a better look. It had no smell and no particular details. The box was amazingly common.

Then, he mindlessly decided to open it to see what was inside. To his astonishment, the box was filled with void as black as the night. It certainly was breathtakingly weird.

Nick decided to test his theory and see where was the absent bottom of the box. He stretched his foot inside and then, he fell.

He was continuously falling down a hole. He felt particularly crazy, maybe even crazier than some lunatics. And there it was, the unanswered question: "How far can you go down the rabbit hole before it's too late to come back?"

Scorbura iepurelui

Nick a deschis ușa și a fost surprins de ce a văzut. Dreaptă, chiar în fața lui, era o cutie. O cutie maro cu aspect de lemn.

El, nu atât de grațios, a dus-o înăuntru pentru a o vedea mai bine. Nu avea miros și nici detalii speciale. Cutia era uimitor de obișnuită.

Apoi, a hotărât, fără să se gândească prea mult, să o deschidă pentru a vedea ce era înăuntru. Spre uimirea lui, cutia era plină de un gol negru ca noaptea. Cu siguranță a fost uluitor de ciudat.

Nick a decis să-și testeze teoria și să vadă unde era fundul absent al cutiei. Și-a întins piciorul înăuntru și apoi, a căzut.

Cădea continuu într-o gaură. Se simțea deosebit de nebun, poate chiar mai nebun decât niște nebuni. Și iată, întrebarea fără răspuns: "Cât de departe poți merge în scorbura iepurelui înainte să fie prea târziu să te întorci?"

0 comentarii

Publicitate

Sus