05.09.2008
Bucureştiul cultural, februarie 2008
"I am a ghost trapped in a beat", Eminem

asta e cu "objets trouvés", obiecte găsite - cum ar fi
un sentiment - mintea rămîne paralelă, corpul pe loc
face clic şi l-a prins din zbor cu iuţeală de jivină

cuvinte ca undiţe făcute să prindă,
cuvinte cerînd delicat răbdare timp,
pe cînd în secret îşi adulmecă poteci tunele
spre albii de rîu părăsite demult într-un limb

cîteva stele mi se aprind sub piele, curînd ajung
constelaţii - stop! Spun dar gura e închisă
un sunet nu trece pragul buzelor strînse

păsările au înţepenit pe cer, poate sunt de-adevărat,
poate doar inventate de ochiul astigmatic -
ele stau nemişcate, un mare vînt le învolburează penele,
nori de săgeţi zboară peste ziduri de apărare
pămîntul a fost pustiit şi ars ca într-un război din Evul Mediu
- pentru care zeu voyeurist se întîmplă spectacolul?
a fi îndrăgostit... unii i-au spus conştiinţă accelerată!

foamea tuturor speciilor explodînd în ochiul omenesc
distanţa într-o secundă schimbată în non-distanţă
va trebui, absolut va trebui să turnăm apă în vinul ce ne-a fost dat
să furăm ceva din forţa pur animală, să ne facem
instrument de contemplare - superb, niciodată
pe deplin domesticit
cum e catedrala gotică aşezată pe crîngul druidic

barosul şi nicovala lui Hephaistos în măruntaiele materiei
se aud surd neîncetat, ca inima femeii în auzul
copilului ei nenăscut,
tu asculţi pulsul din partea ta de lume eu din partea aceasta
acelaşi, mereu acelaşi în spaţiul real şi virtual

pragul înalt aşteaptă pasul, porţile aşezate în Gol aşteaptă
dar azi nu-mi aduc aminte legile ecranului despărţitor,
legile despre suprafaţa apei, cum le-am învăţat
de la un discipol al familiei Curie
şi asta rămîn, o parte din mine albă o parte neagră
o parte bucurie o alta teamă, o parte iubire, alta moarte
corp tremurător în interstiţii

la tine oamenii ştiu să pună o flacără pe faţa apei
în fîntînă
astfel potolind setea celor vii şi a morţilor deodată
ei cern pămîntul şi cerul în cercuri
într-o aceeaşi clipă fluidă

ne-am privit o clipă, multiplul s-a repliat în Unu
pendulul a lunecat apoi în cealaltă parte
peste cercuri zgomotoase, vîrtejuri multicolore -
cercul nu se rupe, spui - nu, dar poate fi împăturit
cum strîngi cortul înainte de plecare -
îl păstrezi în buzunar, se mulează, îţi dă siguranţă

dacă sensul nu se vede, să privim de pe zid
de pe acoperiş de pe deal de pe munte, de dincolo
- dincolo de sistem, cum se recomandă,
să punem totul în cuvinte care să prindă, să crească
să spargă coaja să facă pui să descarcereze fluturi
din larvele materiei

ai-ai, poveşti tentaţii, ciudate lucruri venite să ne amintească
deplinătatea omenească

o stea căzătoare se aprinde, arde cu totul, se face pulberi arzătoare
înainte de a atinge pămîntul
pe care l-ar fi putut distruge -
acest pămînt de care suntem înlănţuiţi
noi
cu ochi pînditori şi ghemul de foc ascuns înlăuntru

ai văzut?
nu
prea

ai văzut?
da, am văzut
poate

OK


La Editura LiterNet, găsiţi publicate volumele Silabe omnivore (limba română) şi Omnivorous Syllables (limba engleză), aparţinând aceleiaşi autoare.

0 comentarii

Publicitate

Sus