09.07.2010
Eutu

te-am făcut foarte-foarte mare
cu sentimentele mele
te-am expandat
te-am transformat
te-am schimbat după nevoile mele.
În timp ce eu m-am micşorat, m-am micşorat
cât să-ţi încap în buzunar,
să mă poţi lua oriunde-ar fi să mergi
să mă ai la îndemână.
De dor, de foame.
De urât.


Iisusul meu personal

Are un pahar de apă şi o biblie
Şi voci care-i vorbesc din cer.
Ştie că marea-i mai puternică
decât orice-a construit omul vreodată.
Sub pătura de ploaie sub care trăieşte,
Întreaga lume oftează.
Încă nu ştie de ce e pe lume
Încă nu ştie ce-l ţine în viaţă.
Unde a fost
Unde se duce
Ales dintre milioane de oameni
Viaţa lui constă din
treizeci şi trei de ani neinspiraţi.

0 comentarii

Publicitate

Sus