02.07.2010
Editura Cartier
Primăvară sfâşiată de mieunatul pisicilor...
Chemările lor înhaţă câteva replici lirice
de la cinematograful în aer liber al cartierului.
Priveşti întâlnirea: Tristan şi Isolda exilaţi la marginea Bucureştiului
deapănă pe ecran mosorul unei legende
copios fluierată de tinerii ucenici
ai uzinei metalurgice din apropiere.

Vom avea oţel şi iubire, ni s-a promis.

Iar eu îmi pun speranţa în cei doi adolescenţi
strecuraţi prin gard în spatele ecranului
de unde se vede toată comedia pe dos.


Notă: Poezia de mai sus face parte din volumul: Dinu Flămând, Opera poetică, Editura Cartier, Colecţia Poesis, Chişinău, 2007, 216+244 p.


0 comentarii

Publicitate

Sus