29.03.2011
Pe 21 martie 2011 a avut loc o dezbatere-consultare, organizată de FCD şi găzduită de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, pe Legea Capitalei, aflată în dezbatere publică. Dezbaterea a fost moderată de dl.dr. Teodor Baconschi, Ministru de Externe al României şi i-a avut drept intervenienţi pe prof.dr.arh. Augustin Ioan (coordonator al unui proiect de cercetare CNCSIS/IDEI cu tema Identitatea oraşului românesc contemporan), arh.Teodor Frolu şi dl.deputat Toader Paleologu, fost ministru al culturii.

În sală au fost prezenţi reprezentanţi ai câtorva ONG-uri preocupate de destinul capitalei României (OAR Bucureşti, ATU, Asociaţia pentru Urbanism Pledant), cadre didactice şi mulţi studenţi ai UAUIM, care au umplut până la refuz Sala Frescelor, Aula Magna a universităţii gazdă. Au fost de asemenea prezente personalităţi culturale şi un numeros public nespecialist, dar pasionat de destinul oraşului.

În urma discuţiilor pasionale, care s-au prelungit mult după încheierea prezentărilor, par a se fi desprins următoarele concluzii, care merită luate în discuţie mai departe, cu scopul de a deveni parte din viitoarea lege, concluzii pe care FCD şi le asumă:

1. Este nevoie de o delimitare administrativă nouă a capitalei. Dacă se rămâne, aşa cum prevede proiectul actual de lege, la formula cu şase sectoare, acestea trebuie desenate nu după criteriul feliei de tort actual, ci prin delimitarea, în interiorul inelului central, a unui sector / district sau comună urbană care să se cheme Bucureştii Vechi şi care desemnează centrul oraşului, care să aibă, în plus, statut de zonă specială de dezvoltare.

Celelalte cinci sectoare, sau un număr de districte / comune periurbane cuprinzător, să delimiteze, după criteriul graniţelor naturale ale cartierelor actuale, zone cu identitate urbană proprie şi care să aibă, în interiorul lor, edificii ale administraţiei locale (sediu de primărie, sediu de administraţie fiscală). În acest fel, criteriul desenării acestei structuri teritoriale noi nu trebuie să fie cel electoral, ci acela al viabilităţii sociale şi economice al entităţii geo-administrative nou create.

2. Este nevoie ca, în sectorul, sau departamentul central (Comuna urbană Bucureştii Vechi) să funcţioneze un statut special de zonă de dezvoltare, care să protejeze suplimentar atât patrimoniul istoric existent şi, în acelaşi timp cu interdicţiile, să sprijine fiscal pe proprietarii de monumente care îşi repară, consolidează şi întrebuinţează proprietăţile-monument.

De asemenea, în interiorul zonei de dezvoltare, orice lucrare publică şi orice lucrare privată mai mare de 200 mp construiţi desfăşuraţi să se atribuie exclusiv prin concurs de arhitectură organizat în parteneriat cu OAR Bucureşti, în conformitate cu normele UIA, separat de atribuirea lucrării rezultate din concurs prin licitaţie publică.

Din toate lucrările de restaurare şi construcţie noi, publice sau private, realizate în această zonă centrală, 2% din valoarea totală a lucrării trebuie să meargă către lucrări de artă publică şi ambientală urbană în perimetrul viitoarei clădiri. În acest fel, se are grijă nu doar de soarta actualelor monumente, dar se şi creează potenţialul de apariţie a viitoarelor monumente de for public ale capitalei României.

3. Legea Capitalei trebuie coordonată cu Legea zonei metropolitane Bucureşti, întrucât noua structură urbană, rezultată din Legea Capitalei, poate funcţiona la nivel statal şi european doar prin intermediul zonei sale metropolitane (coridoare de transport pan-european, schimburi economice intra şi extra metropolitane), cu scopul de a transforma Bucureştii într-un potenţial oraş global, cel puţin la nivelul regiunilor euro-asiatice din care face parte.

1 comentariu

  • doar bucurestii vechi?
    OanaD, 29.03.2011, 17:46

    m-ar interesa sa stiu daca la aceasta dezbatere publica nu s-a dezbatut si problema cartierelor Bucurestiului. pentru ca desi inteleg ca centrul este foarte important, totusi majoritatea bucurestenilor locuiesc in cartiere, unele cu destul de multe probleme. nu ar trebui sa existe loc in legea capitalei si pentru aceste zone?


Publicitate

Sus