30.10.2012
"Tradiţia" monumentalizării şi "îndreptării", planul din 1935
Reluarea tradiţiei în ceea ce priveşte axa ceauşistă, ale cărei destinaţii au apărut din neant, manipularea direcţiei axei pentru a distruge Spitalul Brâncovenesc.
Centrul civic absolut: piaţa de defilare ca apoteoză comunistă a spaţiului public urban.
Post-1989: punerea în criză a axei Bulevardului (Cantacuzino, 1991) versus "francezii nostalgici cu Champs-Élysées" continuat, dar fără monumente ca destinaţie.

Predicţia
Concursul Bucureşti 2000 şi refacerea spaţiului public prin blocarea axelor bulevardului şi a celor perimetrale casei.
Piaţa-lac a lui Gerkhan
Pieţele ovoidale ale lui Rogers
Pieţele versailleze
Parcul-grădină publică (spaţiul public par excellence al secolului al XIX-lea, Cişmigiu, apoi regularizarea Colentinei şi a lacurilor nordice) Amy Andreson

Realitatea
Piaţa spontană (maidan), domeniul public ca spaţiu left-over după constituirea celui privat
Pieţele sacre ale catedralei (1999, 2002), sacralizarea civică a pieţelor existente (Piaţa Universităţii, Piaţa Revoluţiei).
Privatizarea spaţiului public şi falsele spaţii publice (succesul mallurilor central-urbane, Esplanada)
Traficul în centru versus traficul inelar şi / sau subteran

Iată schiţa unui studiu despre pieţele urbane ale Bucureştilor, sau, mai precis, despre absenţa lor. Invit la un parteneriat pentru concretizarea lui.

Bibliografie
*** - Bucharest 2000 International Urban Competition, Bucharest: Simetria Press, 1996
Baudrillard, Jean and Bunschoten, Raoul - Metaspaces London: Black Dog Publishing Ltd/CHORA and Joost Grootens., 1998
Baudrillard, Jean and Nouvel, Jean - The Singular Objects of Architecture London: University of Minesotta Press, 2002
Barris, Roann - The Rape of Bucharest, 2000
Cantacuzino, G.M. - Pentru o estetică a reconstrucţiei (Towards an Aesthetics of reconstruction) Bucharest: Paideia Press, 2002 (reprint of the original edition of 1947)
Foucault, Michel - Of Other Spaces, 1984, translated and quoted in Ciprian Mihali (editor) Altfel de spaţii - Studii de heterotopologie, Bucharest: Paideia Press, 2003
Harhoiu, Dana - Bucureşti între Orient şi Occident (Bucharest between Orient and Occident), Bucharest: Simetria Press, 1997
Augustin Ioan - Power, Play and National Identity (in English), Bucharest: Romanian Cultural Foundation Press, 1999
Augustin Ioan (editor) - Concursuri pentru catedrala patriarhală ortodoxă 1999-2002 (Competitions for the Orthodox Patriarchal Cathedral, 199-2002), Bucharest: NOI Media Print Press, 2003
Augustin Ioan - Centrele civice ale comunismului românesc, Vitrinele naţional-comunismului (I), Vitrinele naţional-comunismului (II), Observator cultural, 2005

0 comentarii

Publicitate

Sus