Home

Home
Cititi-ne pe FacebookUrmati-ne pe TwitterFeed RSS gratuit

Spacer

Atelier LiterNet  Sageata  Eseu  Sageata  Evul Media

Articol publicat exclusiv pe LiterNet.ro

După deconstrucţie. După deconstrucţie?


Bogdan Ghiu

15.09.2013
TextText mai micText mai mare
Versiune imprimabila Adauga cu AddThis
Articolul anterior din rubrică
Articolul urmator din rubrică
Lui Ciprian Mihali

Epoca (moda, modelul, modalitatea) deconstrucţiei, se spune, a trecut: atît din punct de vedere strict, îngust istoric, al istoriei filosofiei mai ales (deconstrucţia ca "tampon", ca "război rece", ca "reformism" pentru disuadarea, temporizarea, amortizarea, amînarea "soluţiei finale" heideggeriene a Destrucţiei revoluţionare), cît şi ca istorie "epochală" a Fiinţei (acum "reconstruim").
 
Într-adevăr, cine nu ştie, Derrida - "părintele" deconstrucţiei, mai precis cel care a ţinut să semnaleze, să numească şi să re-aplice deconstrucţia "obiectivă", "din lucruri": istoria-deconstrucţie (împotriva capitalismului-distrugere) - a murit. Toată lumea a răsuflat uşurată, nu se mai opreşte, chiar, din uşurare, interpretînd această dispariţie ca pe simbolul încheierii unei epoci a falsei radicalităţi, a radicalităţii ne-revoluţionare (şi, deci, deja contra-revoluţionare).
 
Deconstrucţia, într-adevăr, a trecut. Sîntem după deconstrucţie, dar nu doar într-un singur sens, ci în (cel puţin) două, diferite prin accent:
 
1) după deconstrucţie, adică, aşa cum spuneam, deconstrucţiei i-a trecut, din punctul de vedere al istoriei filosofiei, epoca, moda;
 
2) după deconstrucţie: deconstrucţia a trecut, a devenit istorie, dar a rămas în istorie ca un prag definitiv, de la care sîntem obligaţi să pornim, pe care, trecut fiind, n-o mai putem contesta.
 
Or, ceea ce se întîmplă cel mai interesant, după mine, în filosofie în clipa de faţă este tocmai încercarea de a face filozofie după deconstrucţie, necesitatea istorică de a o depăşi, dar ca pe un prag istoric de neclintit. Fără, altfel spus, a o nega, a o tăgădui, a face tabula rasa de această apoteoză finală a modernităţii, aşa cum reflectează, reflex, conservatorii: ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nici Distrugere, nici Destrucţie, nici Deconstrucţie.
 
Or, se ştie, Derrida vorbea de necesitatea de a deconstrui ceea ce el numea logocentrism: domnia logosului (con)strîngător, (re)culegător, adunător de Fiinţă (din fiinţări).
 
În ce fel sîntem după deconstrucţie? În ce sens a trecut deconstrucţia? Şi, mai ales, gata cu deconstrucţia, atît cu cea "obiectivă", cît mai ales cu necesitatea de a o practica filosofic, etic, politic?
 
Infinit, fulgerător de scurt formulat, cred că, formulez ipoteza (enormă) că lucrurile stau astfel: Derrida, cu epoca lui, a deconstruit doar logosul-discurs, a vizat în special comunicarea, vorbirea. Care, însă, abia acum, după deconstrucţia derridiană, vedem, înseamnă un logos "soft", "de suprafaţă", de "expresie", aproape epifenomenal: un logos "literar" (care a coincis cu triumful şi descopunerea Literaturii, adică a modernităţii modernist exacerbate).
 
După deconstrucţie, adică, strict, acum, am intrat într-o altă întruchipare istorică a logosului-hard: după Verbul divin (pre-modern), Codul (post-post-moidern).
 
Matematicile atotconducătoare sînt hiper-logosul, logosul post-literar şi post-vizual, logosul virulent-abstract, logosul-phusis, care creează realitate, "natură". Logosul-hardware, logosul-program.
 
După deconstrucţie? Altă deconstrucţie, dacă nu cumva trebuie să fie, deja, vorba de o Destrucţie care să fie opusă Distrugerii.
 
Deconstrucţia "a trecut" doar în sensul că a devenit insuficientă. După iluzia şi paranteza istorică a păcii, a împăcării şi pacificării fiinţărilor, am reintrat în "naturalitatea" şi în naturaleţea "phusică" a logosului-război al contrariilor (1/0).
 
După politică, trăim fundamental, fundamentalist, politicul pur, ne-mediat, ne-întrupat, ne-reprezentat, politicul fără politică.
 
Trăim, azi, imposibil. Mai curînd divin-animalic decît uman.
Articolul anterior din rubrică
Toate articolele din rubrică
Articolul urmator din rubrică
0 comentarii

Spacer Spacer