22.04.2014
Hristos a înviat!
 
Prin 2000, îmi propusesem să scriu cartea de mai jos. O fracţie din ea fu deja gata din 2004, când am scris Poverism - Prolegomene pentru reîncreştinarea zidirii, care a apărut, în format digital, şi aici, pe www.liternet.ro. Pentru că suntem în săptămâna luminată, daţi-mi voie să public planul ei, ca îndemn şi pentru mine de a isprăvi ce am început:

Figuri socio-urbane (contribuţie la o doctrină socială a bisericii)
Patrie, cetate, piaţă ↔ comunitate ↔ (comunitatea de proximitate locală / parohia, comunitatea de proximitate translocală / Stavropoleos, mănăstirea) Agora; aici legătura cu biserica / catedrala: cel mai neutru loc al oraşului; aici, despre centru / periferie (v. Politica lui Aristotel ca manual de urbanism)
Edificiul laic
Programele sociale asociate comunităţii
Drum, stradă
Satul
Gospodărie (incintă, limită), Casă (prispă / pridvor, camera de oaspeţi ca primă biserică, alte camere «şi în bucătărie sunt zei»; cula drept casă fortificată). Aici, un elogiu villei rustica romane şi atributelor ei de autosimilaritate în raport cu structura cetăţii romane.
Biserica (catedrala, biserica de parohie, bisericile dispărute / Văcăreşti, M. Vodă, Sf. Vineri)
 
Figuri urbane edificate
Han - mănăstire
Fundătura
Block-ul urban (cvartal)
Coloană → portic → arcade pentru toate trotuarele urbei
Pivniţele, tunelurile (oraşul subteran)
 
Materiale
Piatra - fundaţie (inclusiv a bisericii), capul unghiului - materialul creştin prin excelenţă (Bernea zice că Dumnezeu nu iubeşte piatra!)
Pământurile
Charosset (pământul nears, chirpicii) - amintire egipţiană, evreii făceau chirpicii
Cărămida (şi alternanţa bizantină de piatră cu cărămidă)
Sticla (transparenţă, limita absentă)
Metal (foc, alchimie)
LEMN (material viu, al crucii, tranzient)
 
Punerea în operă (pentru o sintaxă arhitecturală creştină)
Simetria
Microarmonia
Intermedierea (rolul elementelor de tranziţie de tipul prispei; uşi, praguri, ferestre)
Orientarea (îndreptarea spre est)
Scara umană / divină
Texturile (calitatea tactilă a suprafeţei)
Culorile

0 comentarii

Publicitate

Sus