24.06.2014
Când am primit, din partea dlui profesor Iulius Ionescu, la acea vreme decanul Facultăţii de Arhitectură de Interior a UAUIM, sarcina de a alcătui un curs dedicat studenţilor din anul al V-lea (ultimul), de estetică, m-am gândit să refac, adus la zi, cursul sinonim pe care ni-l ţinea profesorul şi mentorul meu, Cezar Radu. Între timp, însă, nu se mai predă estetică: acum îi zice, mai preţios, cultură vizuală, aşa că asta primesc acum colegii mei mai tineri. Estimp, m-am gândit tot la cei de la CESI pentru un curs de întemeiere filosofică a culturii vizuale. Dar acest curs nu s-a activat niciodată.

Cursuri
 1. Introducere în conceptul de imagine. Reprezentarea. Despre vizibilitatea fiinţei. Lumina. Spectrul vizual şi extinderea lui. Moduri ale vederii. Vederea scrutătoare (gaze), supravegherea, contemplaţia, theoria.
 2. Heidegger şi natura aletheică a operei. "Originea operei de artă" şi pictura lui Van Gogh. Scandalul "ghetelor false" (Shapiro).
 3. Deconstrucţia derrideană a imaginii. "Adevărul în pictură" versus "scandalul ghetelor false" (Shapiro vs Heidegger).
 4. Merleau-Ponty şi "punctul de vedere al corpului" ca fenomenologie a percepţiei.
 5. Ce vedem? Pentru o hermeneutică a vederii şi vizibilităţii (Kaja Silverman şi vădirea lucrurilor către om)
 6. Panoptikon: vederea totală, câmpul de vizibilitate, supravegherea şi problema libertăţii; spaţiu public / privat ca ipostaziere vizibilităţii. "A supraveghea şi a pedepsi - Naşterea închisorii" (capitolul despre panoptikon) Foucault, "Milles Plateaux", "Capitalism and Schizophrenia" G.Deleuze & F.Guattari
 7. Intoxicarea cu imagine. "Societatea spectacolului" (Debord) şi "Anestetica" (Leach). Perspectiva postmodernă despre imaginea-suprafaţă. Hyper-surface.
 8. Concluziile cursului.
 
Seminar
 1. Perspective autohtone: "Ochiul şi lucrurile", "Pitoresc şi melancolie", "Limba păsărilor" (Pleşu)
2. Analiza imaginii în revistele-imagine: analiză pe reviste de arhitectură, life-style, publicitate, design, arte plastice.
 3. Analiza imaginii digitale. Hyper-suprafaţa. Imaginea rizomatică.
 4. Semantica imaginii. Figură-fond, text-context; schiţe pentru o semiotică a imaginii contemporane.
 5. Simbolul în imagine. Atribuirea de sens; decodarea de sens, supra-codarea. Contribuţii la o pragmatică a imaginii-semn.
 6. Imaginea: reprezentare, priză la realitate sau filtru / intercesor. Imagine versus text? Concluziile seminarului

Bibliografie
Cărţile şi revistele discutate la curs şi seminar.

Notare

 Lucrare finală şi notă la seminar - media aritmetică a celor două
Metode de lucru
Analiză de text şi imagine. Contribuţia cursanţilor este esenţială şi condiţionează nota de seminar.

0 comentarii

Publicitate

Sus