26.04.2017
Editura Vremea
Valeriu Avram
Generalul aviator inginer Gheorghe Negrescu, precursorul politicii aeriene româneşti
Editura Vremea, 2016Citiţi un fragment din această carte.

*****
Intro

Valeriu Avram s-a născut la 25 septembrie 1941 în municipiul Buzău. Este doctor în istorie, cercetător ştiinţific principal gradul I. A predat la Facultatea de Inginerie Aerospaţială (Universitatea Politehnică Bucureşti) cursul cu tema: Istoria aviaţiei. A scris 48 de cărţi cu tematică aeronautică şi a publicat peste 500 de studii şi articole de istorie în reviste de specialitate, din ţară şi străinătate (Franţa, S.U.A., Ungaria, Republica Moldova).

Expert al Ministerului Culturii în domeniul istoriei şi al patrimoniului aeronautic, dl prof. univ. dr. Valeriu Avram este cel mai important istoric de aviaţie al ţării. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, a fost decorat cu Ordinele: "Meritul Cultural" şi "Virtutea Aeronautică" în gradul de Cavaler. În anul 2004 a primit Premiul Guvernului României - Secretariatul pentru minorităţi, pentru lucrarea Germanii în Aeronautica română. De asemenea, Statul-Major General şi Statul-Major al Forţelor Aeriene i-au acordat "Emblema de Onoare" cu brevet, iar Fundaţia Culturală Magazin Istoric l-a premiat în anii 2011, 2012 şi 2013. (General maior (r) aviator dr. Ion Ştefan)

Generalul Gheorghe Negrescu a fost o fire modestă, un om cu mare moralitate, un bun creştin şi un intelectual rasat, dar şi un luptător dârz, care n-a cedat în faţa presiunilor de tot felul. La toate aceste calităţi s-a adăugat un optimism nedezminţit, pe care el însuşi îl caracteriza astfel: "În toate momentele grele ale vieţii mele am luptat, n-am disperat, chiar dacă succesul n-a fost imediat... Lumina a învins întotdeauna. Mai sunt nori, dar se vor risipi, mai sunt greutăţi, dar prin muncă şi cinste vor fi traversate. (Valeriu Avram)

Citindu-i cărţile, mi-am dat seama că dl prof. dr. Valeriu Avram face ştiinţă, fiind unul dintre cei mai importanţi cercetători din domeniul istoriei aviaţiei din ţară şi nu numai. (Academician prof. univ. dr. Florin Constantiniu)

Cuvânt înainte

Vocaţia pentru zbor a românilor s-a afirmat prin realizări esenţiale în ceea ce priveşte proiectarea şi construcţia avioanelor, precum şi în arta pilotajului. Inventatori de renume mondial precum Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, Ion Paulat, Grigore Brişcu, George Arion sau Vasile Dimitrescu au reuşit, graţie spiritului lor inventiv, să obţină performanţe remarcabile în domeniul proiectării şi realizării unor aparate de zbor mai grele decât aerul - unele proiecte au vizat avioane cu decolare verticală, cu aripă "delta" sau chiar avioane invizibile. În istoria aeronauticii naţionale, un loc important îl ocupă şi acei oameni minunaţi care au avut curajul să piloteze multe din avioanele realizate de inventatorii români. Despre aceşti temerari ai văzduhului s-a scris relativ puţin, astfel că orice lucrare cu caracter biografic despre viaţa pionierilor aviaţiei militare române este o apariţie salutară.

Aviaţia militară română a luat naştere datorită unor personalităţi marcante ale societăţii civile şi armatei, aşa cum au fost ing. Aurel Vlaicu, avocatul Mihail Cerchez, ofiţerii Ştefan Protopopescu, Gheorghe Negrescu sau Mircea Zorileanu. Nu în ultimul rând trebuie menţionată activitatea prinţului George Valentin Bibescu, cu mari merite în privinţa propagandei făcute pentru dotarea armatei naţionale cu avioane.

Apreciez în mod deosebit lucrarea d-lui prof. univ. dr. Valeriu Avram, nu numai pentru faptul că prezintă principalele momente din viaţa şi activitatea aviatorului inginer Gheorghe Negrescu, ci şi pentru bogăţia de fapte şi evenimente inedite privind evoluţia fenomenului aeronautic naţional pe parcursul mai multor decenii. Cu talent şi profesionalism, autorul s-a folosit de documente inedite din patrimoniul Arhivelor Militare Române, Arhivei Naţionale Istorice Centrale, dar şi din arhiva familiei generalului Gheorghe Negrescu, ilustru aviator al neamului românesc, realizând o carte de referinţă pentru istoriografia militară naţională. Unele dintre reflecţiile autorului îi vor irita poate pe unii, prin sinceritatea lor bazată pe o documentare solidă; dacă le-ar fi omis, adevărul istoric ar fi avut de suferit, diminuând valoarea cărţii.

Lucrarea Generalul aviator inginer Gheorghe Negrescu, precursor al politicii aeriene româneşti prezintă întreaga activitate desfăşurată pe parcursul a trei decenii a celui care a fost unul dintre primii aviatori români, cu mari merite în dezvoltarea aviaţiei şi a industriei aeronautice naţionale. Sunt publicate o serie de documente inedite, foarte importante, privind unele aspecte ale aeronauticii militare în perioada anilor 1928-1940, documente recent descoperite de către autor în Arhivele Militare Române sau în cele particulare.

Scrisă într-un stil simplu şi fluent, această lucrare are meritul de a prezenta cititorului o serie de evenimente necunoscute petrecute în evoluţia aeronauticii române. Cartea se citeşte cu mare interes, deoarece paginile abundă în informaţii ştiinţifice solide, izvorâte dintr-o îndelungă şi aprofundată cercetare. Bogăţia faptelor puse în lumină, cele mai multe dintre ele inedite, pledează pentru încadrarea lucrării în domeniul celor care aduc o importantă contribuţie la dezvoltarea ştiinţei istorice militare româneşti şi nu numai.

Bogatul material ilustrativ inedit întregeşte imaginea vieţii şi activităţii generalului aviator inginer Gheorghe Negrescu, oferind totodată cititorului posibilitatea de a pătrunde în atmosfera epocii şi prin intermediul imaginilor fotografice.

(Comandor conf. univ. dr. Marius-Adrian Nicoară)

0 comentarii

Publicitate

Sus