04.06.2017

Foto: Mircea Albuţiu (Miriam Răducanu şi Lari Giorgescu - la unteatru, după repetiţia spectacolului Poezia Visului)
Photo: Mircea Albuţiu (Miriam Răducanu et Lari Giorgescu - à unteatru après la répétition du spectacle La Poésie Du Rêve)
Foto: Mircea Albuţiu (Miriam Răducanu y Lari Giorgescu - a unteatru después del ensayo del espectáculo La poesía del Sueño)Da, bineînţeles că braţele cumpenei s-au oprit acolo unde trebuie
Desigur că echilibrul dintre pământ şi aer este respectat întocmai
Iar translucidul translucid în dansul său cu albastrul seninului
a vibrat aşa cum trebuie
şi numai acolo unde era nevoie
nici mai mult nici mai puţin

Totuşi
pe undeva s-au potrivit lucrurile şi mai bine
de aşa natură
încât natura să fie exact ceea ce este
nimic mai mult nimic mai puţin

Àcele pendulei
s-au mişcat imobil
pe tot parcursul clipei
în care ora nu a mai contat

Dar ochiul
al treilea element
(cel nevăzut)
a funcţionat cu repeziciunea unei limbi de şarpe
ca să prindă din zbor
zborul
ca să oprească din nemişcare
nemişcarea
şi să condenseze nevăzut spaţiul dintre ele

Doar ochiul
pudic şi neruşinat
a ştiut să nu tulbure tăcerea
acelei vibraţii la unison a seninului cu translucidul
liniştea unui moment de cumpănă
pe care în a sa prea-plinătate
l-a prins
rece şi cumpătat
în insectarul unei lumini
numai de el ştiute

*

Oui, bien sûr le bras de la balance s'est arrêté là où il fallait
Bien évidemment, l'équilibre entre la terre et l'air est scrupuleusement respecté
Et le translucide hyalin de sa danse avec le bleu du ciel
a vibré comme il se doit
et uniquement là où le besoin se faisait sentir
ni plus ni moins

cependant
quelque part les choses sont sorties encore mieux
de telle façon
que la nature soit exactement ce qu'elle est
ni plus ni moins

les aiguille de la pendule
ont bougé sans se mouvoir
tout le long de cet instant
où l'heure n'avait plus d'importance

Mais l'œil
le troisième élément
(invisible)
a agi avec la rapidité d'une langue de serpent
pour attraper au vol
l'envol
pour arrêter l'immobilité
de ce qui est immobile
et condenser l'espace invisible entre les deux

Seul l'œil
pudique et sans vergogne
a su ne pas troubler le silence
de cette vibration à l'unisson du translucide avec le bleu du ciel
la tranquillité de cet instant/balancier
qu'il a emprisonné
dans sa trop-plénitude
et à froid
dans la boîte à insectes d'une lumière
de lui seul connue

*

Sí, claro, el brazo de la balanza se detuvo cuando lo debía
Por supuesto, el equilibrio entre el aire y la tierra se ha respetado escrupulosamente
Y lo hialino de lo translúcido en su baile con el azul del cielo
ha vibrado como se debía
sólo cuando y cuanto fue necesario
ni más ni menos

Sin embargo
en algo las cosas salieron aún mejor
de tal manera
que la naturaleza fuera exactamente lo que es
ni más ni menos

Las manecillas del reloj
se movieron inmóviles
durante todo ese instante,
en el cual la hora ya no importaba

Pero el ojo
el tercer elemento
(invisible)
actuó con la velocidad de una lengua de serpiente
para coger al vuelo
el vuelo
para detener la inmovilidad
de lo inmóvil
y condensar el espacio invisible entre los dos

Sólo el ojo
púdico y sin vergüenza
supo no perturbar el silencio
de la vibración al unísono de lo translúcido con el azul del cielo
la tranquilidad de este momento/balance
que fue así aprisionado
en su total plenitud
y a frío
en el insectario de una luz
que él sólo conoce

0 comentarii

Publicitate

Sus