17.10.2020
Aulica, autocefala Autoritate apostolicească anunţă:

Adepţii Antihristului Arie al Alexandriei, apologet abil al Armaghedonului, aduc amarnice acuze Atotputernicului. Astfel, absurdităţi adopţianiste, antitrinitare aruncă anapoda acoliţii afurisitului Aristide al Atenei, ateu atroce al Autorităţii arhipăstoreşti. Apoi aliatu-s-au asemeni arătărilor apocaliptice, abandonat-au adevăratele şi aripatele activităţi apostolice alţii: Androgene Aghioritul, Antonie al Agrigentoului, Atanasie Alexandrinul, alţi azimiţi. Aceştia adoră aiurelile antitrinitariste, adoptă ad-hoc apologetica, acreditează abuzuri asupra amărîţilor anahoreţi. Anatema asupra acestora!

Afurisiţi amarnici, ahtiaţi ai akediei amiezii au auzul aplecat asupra atîtor abjecţii! Atacurile acestora aduc a ameţeli anticonceptualiste anacronice, a alambicări acrite adventiste. Această adunătură animalică aduce arătările aprige ale Antihristului. Astfel, aievea abcesului acut, abjectul Aristide, amintit aici, apologet argotic al alexandrinului Arie agrăieşte: "Astăzi asceza a ajuns abandonată. Abia-abia arguţia-i aşa-zis apostolică agonizează amar" Auzit-aţi-i aiureala alambicată! Ascultat-aţi-i ameţelile!

Anatema asupra acestora! Atotputernice August al azurului aprins. Adu-i asemenea acelor amfibii anaerobe anevoie aglutinînd anemic aluviunile abisale. Afuriseşte-i, Atotţiitorule! Apoi, Atotvăzătorule, acţionează asupra acestora, apasă-i, arată-le Autoritatea, arată-le Acoperămîntul astral alb-argintiu al Adevărului, aurul Altceva-ului.

A adnotat
Ausonius, aplecat anahoret, aciuat aici, abaţia Adelitului.
Această apostilă aşezat-am.

0 comentarii

Publicitate

Sus