05.09.2021
Duminică, 5 septembrie 2021, începînd cu ora 17.00, sub titlul de mai sus, susţin al doilea atelier din cadrul proiectului Translating America, organizat, în curtea Rezidenţei BRD Scena 9, de asociaţia Image and Sound, întîlnire în care continui, de fapt, o cercetare începută şi expusă, în 2021, în prima ediţie a acestor ateliere organizate de aceeaşi activă asociaţie.
 
Mai întîi, argumentul proiectului meu. Profitînd de istorica expoziţie, aşa cum o consideră deja mulţi experţi, Le Surréalisme dans l'art américain (Suprarealismul în arta americană), organizată în anul 2021 în cadrul centrului de artă La Vieille Charité din Marsilia, oraş de refugiu din calea nazismului şi de relansare şi retraducere-multiplicare la nivel global via America a artiştilor suprealişti, atelierul îşi propune un balans meta-traductiv între 1) investigarea raporturilor dintre filosofia pragmatistă a lui John Dewey şi arta americană a secolului al XX-lea, evidenţiind atît apropierile factuale, cît şi omologiile structurale dintre celebra carte a marelui filosof şi pedagog american, Art as Experience (Arta ca experienţă, 1934), şi un curent atît de influent precum expresionismul abstract (sau Action Painting), plus prelungirile pragmatismului lui Dewey în instituţiile americane responsabile de artă (precum Federal Art Project, de exemplu), şi 2) metamorfozele şi traducerile, multiplicările şi replierile, replicile şi reacţiile, respingerile şi aproprierile, întotdeauna creatoare, ale suprarelismului european pe tărîm şi în context nord-american.
 
Apoi, foarte pe scurt şi pe sărite, cîteva dintre premisele şi concluziile în spaţiul cărora care încerc să mă mişc anul acesta.
 
Pragmatism - Artă - Ştiinţă - Ecologie - Pedagogie - în context acceretor-revelator PANDEMIC.
 
Re-politizare prin introducerea (lărgirea) noţiunii de VIU.
 
Re-politizare a artelor, regăsirea sensului originar al avangardelor, acela de a schimba formele pentru a schimba viaţa.
 
Bruno Latour, Baptiste Morizot: moduri (forme) de existenţă - în general.
Întrevederea adevăratului orizont unificator (prin dez-îngrădire: orizontul ne delimitează în mers, schimbîndu-se, teritorii mobile): ECO-PRAGMATISM. Pragmatismul era pre-ecologic şi pre-artistic (pe linia continuităţii dintre Emerson şi Dewey), iar acum este redescoperit, aproape pe neobservate, de noua ecologie a viului ca "zonă critică".

0 comentarii

Publicitate

Sus